Pradžia EN

prof. dr. Darijus Beinoravičius

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys nuo 2015 m. 

1999 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, suteikta teisininko kvalifikacija. Vėliau Mykolo Romerio universitete (MRU) apgynė socialinių mokslų teisės krypties daktaro disertacija „Teisės ir įstatymo santykis“. 1995–1996 m. tęsė teisės studijas Liono Žano Muleno universitete ir gavo Prancūzijos metų universitetinių studijų diplomą (DEUF). 1997–1999 m. Teisės instituto specialistas. Nuo 1999 m. MRU Teisės fakulteto doktorantas, vėliau – lektorius, nuo 2005 m. – docentas, nuo 2010 m. – profesorius. 2016 m. suteiktas profesoriaus vardas. 2010–2015 m. MRU Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas. 2010–2015 m. MRU Senato narys, Senato Etikos ir Statuto priežiūros komiteto pirmininkas. 2011–2015 m. LR advokatų egzaminų komisijos narys. Šiuo metu yra MRU Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto profesorius.

Mokslinių interesų sritis – teisės aktai ir jų tobulinimas.

1999–2000 m. LR Seimo kontrolieriaus padėjėjas. 2003–2004 m. – LR Prezidento atstovas Seime ir Vyriausybėje, vėliau – Prezidento patarėjas teisės klausimais. Nuo 2010 m. Teisės krypties doktorantūros komiteto narys. Nuo 2013 m. Lietuvos arbitražo teismo arbitras. Nuo 2015 m. Mykolo Romerio universiteto frankofoniškų šalių centro koordinatorius. Tais pačiais metais LR Vyriausybės skirtas LR prokurorų atestacinės komisijos nariu bei LR švietimo ir mokslo ministro ketveriems – Aukštojo mokslo tarybos nariu.

Nuo 2016 m. – Vartojimo teisinių paslaugų sutarčių standartinių sąlygų nesąžiningumo nustatyto komisijos pirmininkas (3 metams skirtas LR teisingumo ministro), taip pat trejiems metams LR Vyriausybės nutarimu paskirtas Lietuvos mokslo premijų komisijos  nariu. Nuo 2017 m. yra Lietuvos radijo ir televizijos tarybos narys. Nuo 2017 m. – Parlamento skirtas Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu (e-rinkimų sistemos kūrimas, priimami IT technologijų sprendimai rinkimų srityje, korupcijos prevencija, partijų finansavimo skaidrumas).

Dėsto teisės teoriją lietuvių ir prancūzų kalbomis, teisės aktų vertinimo metodologijos, teisinės valstybės kūrimo, teisės sociologijos disciplinas, vedu tobulinimosi kursus advokatams ir valstybės tarnautojams, yra daugelio Europos universitetų vizituojantis profesorius, daugiau nei 50 mokslo publikacijų Lietuvos ir pasaulio leidiniuose (kurie yra duomenų bazėse „Web of Science“ ir „Skopus“) autorius ir bendraautorius, tarptautinių konferencijų pranešėjas teismų veiklos, teisingumo įgyvendinimo, teisėkūros tobulinimo ir kitais klausimais. Dalyvauju Lietuvos Respublikos Seimo įvairių komitetų įstatymų projektų vertinimo ekspertinėje veikloje.

Dvi kadencijas buvo „Lituanie–France“ asociacijos prezidentas (10 metų). „Europos judėjimo“ Lietuvoje valdybos narys, AMADE asociacijos valdybos narys, Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino organizacinio komiteto narys.