Pradžia EN

dr. Liutauras Kraniauskas

Lietuvos Mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys nuo 2015 m. gruodžio 23 d.

Gimė 1970 m. Klaipėdoje. 1991 m. pradėjo sociologijos studijas Vilniaus universitete, kur 2002 m. įgijo socialinių mokslų daktaro vardą sociologijos srityje. Nuo 1998 m. pradėjo dirbti Klaipėdos universiteto Sociologijos katedroje, kurioje ir tęsė savo mokslinę karjerą. Dabartiniu metu vadovauja Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centrui.

Moksliniai interesai ir darbai apima socialinių mokslų sociologiją, sociologijos istoriją, miesto sociologiją ir subkultūrų studijas. Dažnai kviečiamas skaityti paskaitas apie subkultūrų studijas į įvairius Lietuvos universitetus.

Liutauras Kraniauskas ekspertinę patirtį sukaupė vertindamas „European Science Foundation“, COST (angl. European Cooperation for Science and Technology), Studijų kokybės vertinimo centro, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos kultūros tarybos finansuojamų mokslinių ir kitokių projektų paraiškas. 1998–2009 m. administravimo patirties įgijo dirbdamas valstybiniame sektoriuje – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje, kur buvo atsakingas už tarptautinių ryšių plėtrą ir turizmo vystymą.

Aktyviai dalyvauja Lietuvos sociologų draugijos veikloje, o nuo 2008 m. yra šios draugijos Vykdomosios tarybos narys. Nuo 2016 m. akademinio žurnalo „Sociologija. Mintis ir veiksmas“ vyr. redaktorius.