Pradžia EN

dr. Jolanta Šinkūnienė

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė nuo 2018 m. 

Lingvistė, Vilniaus universiteto, Filologijos fakulteto Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų instituto docentė.

2011 m. apgynė disertaciją „Autoriaus pozicijos švelninimas rašytiniame moksliniame diskurse: gretinamasis tyrimas“, jai suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis. 2012–2014 m. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete dirbo podoktorantūros mokslininke stažuotoja. Stažuotės metu parengė mokslo studiją „Lietuviškojo humanitarinių ir socialinių mokslų diskurso ypatybės“.

Mokslinių interesų sritys – semantika, pragmatika, diskurso analizė, tekstynų lingvistika, tarpkalbiniai ir tarpdalykiniai mokslinių tekstų ypatumai, mokslinio publikavimo ir recenzavimo procesai, mokslo vertinimas, mokslinio identiteto konstravimas.

Jolanta Šinkūnienė aktyviai dalyvauja nacionalinėje ir tarptautinėje mokslo veikloje, yra įvairių mokslo projektų vadovė ir dalyvė. Humanitarinių ir socialinių mokslų vertinimo problematikai skirtoje COST veikloje 15137 vadovauja Jaunųjų tyrėjų grupei, siekiančiai nustatyti vertinimo įtaką jaunųjų mokslininkų karjeros keliui humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, kitas jauniesiems mokslininkams aktualias problemas ir iššūkius.

Mokslininkė priklauso įvairioms tarptautinėms ir nacionalinėms mokslo asociacijoms, tarp jų Europos lingvistų asociacijai (angl. Societas Linguistica Europaea), Europos akademinio rašymo dėstytojų asociacijai (angl. European Association for the Teaching of Academic Writing), Tarptautinei pragmatikos asociacijai (angl. International Pragmatics Association), Europos universitetų anglistikos asociacijai (angl. European Society for the Study of English), Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijai.

Jolanta Šinkūnienė yra paskelbusi mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių tarptautiniuose bei Lietuvos leidiniuose, yra periodinių mokslo leidinių redakcinių kolegijų narė, turi ekspertinės patirties.