Pradžia EN

prof. dr. Jelena Stankevičienė

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė nuo 2018 m. 

2002 m. su pagyrimu baigė Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Verslo vadybos fakultetą. 2005 m. Mykolo Romerio universitete įgijo teisės magistro laipsnį. 2007 m. suteiktas socialinių mokslų (ekonomikos) daktaro laipsnis. Nuo 2002 m. dėsto VGTU Finansų inžinerijos katedroje bakalaurams, magistrantams ir doktorantams. 2016 m. suteiktas socialinių mokslų profesoriaus pedagoginis vardas.

Moksliniai interesai – finansų inžinerija, ekonomikos inžinerija, vertės inžinerija, sprendimų priėmimas rizikos ir neapibrėžties sąlygomis, daugiakriteriai sprendimų priėmimo metodai.

2008–2011 m. VGTU Mokslinės veiklos organizavimo komisijos narė, Verslo vadybos fakulteto mokslo prodekanė. Nuo 2011 m. VGTU Verslo vadybos fakulteto dekanė, Senato narė, 2011–2016 m. Senato etikos komisijos narė, nuo 2016 m. Senato plėtros ir kokybės komiteto pirmininkė. Nuo 2011 m. VGTU Verslo vadybos fakulteto Atestacijos ir konkursų komisijos pirmininkė, nuo 2017 m. Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkė. Nuo 2015 m. ekspertė Lietuvos mokslo taryboje, Studijų kokybės vertinimo centre ir kitose valstybės institucijose, dalyvauja įvairių darbo grupių veikloje.

Kartu su bendraautoriais paskelbė daugiau nei 70 mokslinių straipsnių tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose, yra monografijos ir vadovėlių bendraautorė, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Lietuvoje, JAV, Ispanijoje, Italijoje, Suomijoje, Rusijoje, Lenkijoje ir kitur. Yra recenzuojamo periodinio mokslo žurnalo vyriausioji redaktorė, dalyvauja 9 mokslo žurnalų redkolegijų veikloje, vykdė daugiau nei 10 studijų ir mokslo projektų, daugiau nei 40 kartų buvo išvykusi į tarptautines mainų programas ir trumpalaikes stažuotes.