Pradžia EN

Jolanta Šinkūnienė


dr. Jolanta Šinkūnienė

 

Gyvenimo aprašymas

Išsilavinimas

2011 m. Vilniaus universitetas (VU), Humanitarinių mokslų srities filologijos mokslo krypties daktaro disertacija
1999 m. VU, Tarptautinė verslo mokykla, Ekonomisto diplomas
1994 m. VU, Filologijos fakultetas, Anglų kalbos ir literatūros mokytojo, filologo diplomas

Darbo patirtis

2014–dabar Docentė, VU, Filologijos fakultetas, Anglų filologijos katedra
2012–2014 m. Podoktorantūros mokslininkė stažuotoja, Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Lietuvių kalbos katedra
2011–2014 m. Lektorė, VU, Filologijos fakultetas, Anglų filologijos katedra 
2003–2011 m. Asistentė, VU, Filologijos fakultetas, Anglų filologijos katedra

Moksliniai interesai 

Mokslo vertinimas, įtaigaus akademinio teksto kūrimas, akademinis identitetas, akademinės karjeros iššūkiai, mokslinio publikavimo ir recenzavimo procesai, semantika, diskurso analizė, pragmatika, tekstynų lingvistika, kontrastyvinė lingvistika, kompiuterinė lingvistika, tarpkalbiniai ir tarpdalykiniai akademinio diskurso tyrimai

Narystė ekspertinėse grupės

ICAME (International Computer Archive of Modern and Medieval English) valdybos narė, tarptautinė GERAS (Groupe d'Etude et de Recherche en Anglais Spécialité) grupės atstovė Lietuvai, DiPVaC (Discourse-Pragmatic Variation & Change) narė, ESSE (The European Society for the Study of English)  narė, EATAW (European Association for the Teaching of Academic Writing)  narė, Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija narė

Papildoma informacija

Daugiau nei 30 mokslinių publikacijų autorė ir bendraautorė, tarptautinių ir nacionalinių projektų vadovė ir vykdytoja, kviestinė pranešėja bei tarptautinių panelių moderatorė, Lietuvos atstovė ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 6-ojo iššūkio „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ ir programos Europos Horizontas teminio pogrupio „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ komitetuose

Užsienio kalbos

Anglų, rusų, prancūzų