Pradžia EN

habil. dr. Tamara Bairašauskaitė

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė nuo 2013 m. 

1972 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo istorikės specialybę. 1975–1979 m. studijavo aspirantūroje Maskvoje, 1980 m. apgynė daktaro disertaciją, 1998 m. apgynė habilitacinį darbą, įgijo humanitarinių mokslų habilituotos daktarės laipsnį. Nuo 1979 m. dirba Lietuvos istorijos institute, 2000–2004 m. dirbo Vilniaus universiteto Kultūrinių bendrijų centre, vizituojanti profesorė, nuo 2005 m. yra Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedroje profesorė. 2003–2006 m. dėstė Lietuvos edukologijos universitete (buvęs Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010–2011 m. dėstė Varmijos Mozūrų universitete Olštyne (Lenkija).

T. Bairašauskaitės pagrindinės mokslinių interesų sritys – XIX amžiaus socialinė istorija, Lietuvos bajorų istorija, tautinių mažumų istorija. Mokslinius tyrimus atliko Baltarusijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Rusijos archyvuose ir bibliotekų rankraščių saugyklose, į mokslinę apyvartą įvedė naujų istorijos šaltinių. Mokslinių tyrimų rezultatus paskelbė monografijose, šaltinių publikacijose ir straipsniuose Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose, tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Sudarė ir išleido straipsnių rinkinius.

Vadovavo mokslo tyrimų projektams ir programoms, dalyvavo tarptautiniuose projektuose. Dalyvauja Lietuvos istorijos instituto ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto mokslo tarybų, doktorantūros komiteto veikloje. 1999–2003 m. Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių mokslų komiteto narė ekspertė.

Nuo 1992 m. gavusi J. Mianovskio paramos mokslui fondo (Fundacja Popierania Nauk. Kasa J. Mianowskiego) ir Prancūzijos Paramos nepriklausomai lenkų literatūrai ir mokslui (Fonds d’Aide aux Lettres Polonaises Independantes) stipendijas stažavosi įvairiose Lenkijos mokslo institucijose su. Varšuvos universiteto Rytų Europos studijų centre (Lenkija), Lenkų bibliotekoje Paryžiuje (Prancūzija), Herderio institute Marburge (Vokietija), Tokijaus politechnikos institute (Japonija).

2021 m. apdovanota ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.