Pradžia EN

doc. dr. Mintautas Gutauskas

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys nuo 2018 m. 

Vilniaus pedagoginiame universitete 1996 m. įgijo istorijos bakalauro laipsnį,  1998 m. – filosofijos magistro laipsnį.  Vilniaus universitete 2002 m. apgynė filosofijos krypties disertaciją „Dialogo problema hermeneutinėje filosofijoje“. 1998–2008 dirbo Vilniaus pedagoginiame universitete, nuo 2001 m. – Vilniaus universitete. Nuo 2007 m. dirba docentu Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete Filosofijos institute (buv. Filosofijos katedroje ir Religijos studijų ir tyrimų centre).

Mokslinių tyrinėjimų sritys – kultūros filosofija, filosofinė antropologija, religijos filosofija, fenomenologija, hermeneutika, postmodernioji filosofija. 2010 m. išleista mokslinė monografija „Dialogo erdvė. Fenomenologinis požiūris“. 2013 m. kolektyvinėje monografijoje „Sekuliarizacija ir dabarties kultūra“ parašyta dalis „Cinizmas, ciniškasis realizmas ir ciniška sąmonė“. Paskelbęs daugiau kaip 20 mokslinių straipsnių įvairiuose mokslo žurnaluose, mokslo darbų recenzijų, parengęs metodinių priemonių.

2006 ir 2008 m. stažavosi Alberto Liudvigo universitete Freiburge (Vokietija), 2012 ir 2013 m. – Žmogaus mokslų institute Vienoje (Austrija). Yra Lietuvos fenomenologų asociacijos valdybos narys, Lietuvos filosofų draugijos narys, mokslo darbų žurnalo „Religija ir kultūra“ redkolegijos narys.