Pradžia EN

doc. dr. Inga Vinogradnaitė

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė nuo 2021 m.

Politikos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) docentė.

1994 m. pradėjo politikos mokslų studijas VU TSPMI, kur 2005 m. apgynė politikos mokslų daktarės disertaciją. VU TSPMI dirba nuo 2000 m., nuo 2006 m. eina docentės pareigas. 2009–2019 m. buvo VU TSPMI direktoriaus pavaduotoja mokslui.

Moksliniai interesai apima viešosios erdvės, politinio atstovavimo, istorinės atminties ir atminties politikos, sakytinės istorijos klausimus.

Dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose kaip vykdytoja ir kaip vadovė, 2007–2009 m. koordinavo vieno iš tarptautinio projekto „Cinefogo (Pilietinė visuomenė ir naujos valdymo formos Europoje: Europinės pilietybės formavimasis)“ darbų paketų veiklas, 2014 m. stažavosi UCL School of Slavonic and East European Studies (Jungtinėje Karalystėje), 2016–2018 m. vadovavo moksliniam projektui „Sovietmetis kaip sakytinės istorijos objektas: atminties (re)konstravimo galimybės ir ypatumai“, kuris buvo įgyvendintas bendradarbiaujant su Daugpilio universiteto Sakytinės istorijos centru.

Inga Vinogradnaitė yra paskelbusi mokslinių straipsnių tarptautiniuose bei Lietuvos leidiniuose, yra periodinių mokslo leidinių redakcinių kolegijų narė, turi ekspertinės patirties. Ekspertinės patirties įgijo dalyvaudama vertinant Studijų kokybės vertinimo centrui pateiktas savianalizes, Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų projektų paraiškas ir mokslinės veiklos ataskaitas.