Pradžia EN

prof. habil. dr. Valdas Sirutkaitis

Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys nuo 2018 m. 

1975 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą ir jame dirba visą gyvenimą, išskyrus užsienio stažuočių periodus. Pradėjęs nuo vyr. laboranto pareigų mokomojoje laboratorijoje, vėliau jis dirbo jaunesniuoju mokslo bendradarbiu, o 1982 m. BSSR Fizikos institute apgynė fizikos matematikos kandidato disertacija „Parametrinė šviesos generacija 0,7–10 mm srityje kaupinant pikosekundiniu fosfatinio stiklo lazeriu“ (vadovas doc. A. P. Piskarskas). Apgynus disertaciją tapo vyresniuoju mokslo bendradarbiu, o 1988 m. – Lazerinių tyrimų centro vedėju. Nuo 1992 m.  dėstė Vilniaus universiteto Fizikos fakultete. 1996 m. suteiktas docento pedagoginis vardas. 1997 m. Vilniaus universitete apgynė habilituoto daktaro disertaciją „Impulsiniai pasyviai sinchronizuotų modų kietojo kūno lazeriai ir jų taikymas parametrinės šviesos generacijos tyrimuose“, pradėjo eiti profesoriaus pareigas. 2000 m. Vilniaus universitete suteiktas profesoriaus vardas. 2012–2018 m. vykdė Kvantinės elektronikos katedros vedėjo, o po reorganizacijų 2017 m. pabaigoje laikinai ir Lazerinių tyrimų centro direktoriaus pareigas.

Mokslinių tyrimų sritys – lazerių fizika, netiesinė optika, lazerinės spinduliuotės ir medžiagos sąveika, optinių ir lazerinių elementų parametrų metrologija, lazerinis mikroapdirbimas.

1986 m. stažavosi Frankfurto prie Maino, 1990–1991 m. Stanfordo, 1997 m. Londono Sičio (angl. City University of London) ir 2002 m. Berlyno technikos universitetuose.  

Yra daugiau kaip 160 mokslinių straipsnių, 4 išradimų, 2 monografijų, 4 vadovėlių, 3 metodinių knygų bendraautoris.

Nuo 1990 m. vadovavo 13 tarptautinių ir 7 Lietuvos moksliniams projektams. Jo vadovaujami 11 doktorantų apgynė daktaro disertacijas.

Jam suteiktas Lietuvos Ministrų tarybos premijos laureto vardas (1988), Lietuvos mokslo premija (1999), apdovanotas Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2004), Lietuvos aukštųjų mokyklų vadovėlių konkurso pirmaja premija (2006). 2002–2004 m. buvo NATO Fizinių ir inžinerinių mokslų ir technologijos atrankos komiteto narys. 2006–2007 m. buvo Lietuvos  švietimo ir mokslo ministerijos atstovas ESFRI Fizinių ir inžinerinių mokslų grupėje, kuri ruošė pirmąjį ESFRI kelrodį. Nuo 2009 m. iki dabar yra integruotos europinės lazerinės laboratorijos „Laserlab – Europe“ Tarptautinės prieigos komiteto narys. 2011–2014 m. buvo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) Aukštųjų technologijų plėtros programos tarybos narys. Nuo 2016 m. yra HiLASE mokslinės infrastruktūros Čekijoje priežiūros komiteto narys.