Pradžia EN

prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis

Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys nuo 2010 m.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausias mokslo darbuotojas; Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorius. Turi daugiau kaip 23 metų pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje patirtis ir per 40 metų – mokslinio darbo.

 • 1970 m. – Vilniaus agrozootechnikumas, agronomas
 • 1977 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas
 • 1983 m. – Maskvos Valstybinis M. Lomonosovo vardo universitetas, Biologijos fakultetas (Rusija), Biologijos mokslo kandidatas, laipsnis; 1993 m. nostrifikuotas į gamtos mokslų daktaro laipsnį
 • 1996 m. – Olštino žemės ūkio ir technikos akademija (Lenkija), Agrarinių mokslų habilituotas daktaras. Laipsnis nostrifikuotas 1997 m.
 • 2000 m. – Lietuvos žemės ūkio universitetas, Profesoriaus mokslinis pedagoginis vardas
 • Lietuvos augalų fiziologų draugijos pirmininkas

1982 m. stažavosi Maskvos valstybiniame M. Lomonosovo vardo universiteto Biologijos fakultete (Rusija), 1988 m. – Skiernievicų sodininkystės ir daržininkystės institute  (Lenkija), 1997 m. – Olštino žemės ūkio ir technikos akademijoje (Lenkija), 2004 m. – Mordovijos valstybiniame universiteto Biotechnologijos katedroje (Rusija), 2009 m. – Varmijos ir Mozurijos universitete (Lenkija).

Darbovietės ir profesinė patirtis:

 • 1977–1978 m. – Lietuvos žemdirbystės institutas, jaunesnysis mokslo darbuotojas (pašarinių augalų fiziologija)
 • 1978–1985 m. – Lietuvos žemdirbystės institutas, vyresnysis mokslo darbuotojas (augalų ontogenezės, streso fiziologija)
 • 1985–1988 m. – Lietuvos žemdirbystės institutas, Augalų fiziologijos ir dirbtinio klimato skyriaus vedėjas (augalų ontogenezės fiziologija, ekofiziologija)
 • 1988–2016 m. – Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Augalų fiziologijos laboratorijos vedėjas, vyriausias mokslo darbuotojas (augalų ontogenezės, produktyvumo fiziologija, ekofiziologija, fotofiziologija)
 • Nuo 2016 m. – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausias mokslo darbuotojas (augalų ontogenezės, produktyvumo fiziologija, ekofiziologija, fotofiziologija)
 • Nuo 1994 m. – Aleksandro Stulginskio universitetas (buvęs Lietuvos žemės ūkio universitetas), asistentas, docentas, nuo 2001 m. Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros profesorius (žemės ūkio augalų biologija (bakalaurams)

Dalyvavimas tarybose bei ekspertinėje veikloje. 1985–1989 m. – Lietuvos žemdirbystės instituto mokslo tarybos narys, 1988–2010 m. – Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto tarybos narys, 1999–2007 m. Lietuvos mokslo tarybos biomedicinos mokslų nuolatinės ekspertų komisijos narys, mokslo strategijos ir valdymo komisijos narys. 1999–2009 m. buvo Valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas. Nuo 2007 m. – Aleksandro Stulginskio universiteto senato narys, nuo 2010 m. – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslo tarybos narys. Nuo 2013 m. – Lietuvos klimato kaitos nacionalinio komiteto narys, nuo 2015 m. – Lietuvos mokslo premijų komisijos narys, Nuo 2016 m. – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ekspertas, nuo 2016 m. – Lietuvos verslo paramos agentūros ekspertas.

Narystė mokslinių žurnalų redkolegijose: „Folia Horticulturae“, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis“, „Vestnik Mordovskogo universiteta“, „Sodininkystė ir daržininkystė“, „Žemės ūkio mokslai“, „VDU Botanikos sodo mokslo darbai“.

Reikšmingiausios mokslinės publikacijos:

 • Samuolienė G., R. Sirtautas, A. Brazaitytė, P. Duchovskis. 2012. LED lighting and seasonality effects antioxidant properties of baby leaf lettuce. Food Chemistry, 134(3): 1494-1499.
 • Sakalauskaitė J., P. Viskelis, E. Dambrauskienė, S. Sakalauskienė, G. Samuolienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis, D. Urbonavičienė. 2013. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (6): 1266-1271.
 • Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Viršilė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S. Duchovskis P. 2013. LED illumination affects bioactive compounds in romaine baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (13): 3286–3291.
 • Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Jankauskienė J., Viršilė A., Novičkovas A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Dabašinskas L., Duchovskis P. 2015. The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae microgreens. Food Chemistry, 173: 600-606.
 • Samuolienė G, Brazaitytė A, Viršilė A, Jankauskienė J, Sakalauskienė S, Duchovskis P 2016. Red Light-Dose or Wavelength-Dependent Photoresponse of Antioxidants in Herb Microgreens. PLoS ONE 11(9): e0163405.

Yra studijų metodinės publikacijos „Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje“ (2015 m.) bendraautorius.

Rengė ir įgyvendino šiuos mokslo ir studijų projektus:

 • 2012–2016 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ilgalaikė mokslo programa „Sodininkystė ir daržininkystė: agrobiologiniai pagrindai ir technologijos“, programos vadovas
 • 2012 m. UAB „Energenas“ projektas „Alkaloidų kaupimo vaistiniuose augaluose fotofiziologinių efektų tyrimai ir jų išskyrimo iš augalinės žaliavos metodikos sukūrimas“, projekto vadovas
 • 2014 m. UAB „Energenas“ projektas „Pramoninių šiltnamių šviesokultūros optimizavimas kietakūniu apšvietimu auginant daigus bei salotinės daržovės“. UAB „Energenas“ užsakymu, projekto vadovas