Pradžia EN

prof. Algimantas Paulauskas

Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys nuo 2020 m.

Biologijos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Lietuvos mokslų akademijos Pranciškaus Šivickio (biologija) vardinės premijos laureatas.

Vilniaus universitete įgijo biologo specialybę bei biologijos ir chemijos pedagogo kvalifikaciją (1983), Novosibirsko žemės ūkio institute apgynė biologijos (genetika) mokslų kandidato disertaciją (1990, nostrifikuotas gamtos mokslų daktaro laipsnis, 1993). Vytauto Didžiojo universitete (VDU) atliko biologijos krypties habilitacijos procedūrą (2007).

Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos instituto (dabar GTC Ekologijos institutas) aspirantas (1983–1986), jaunesnysis mokslo darbuotojas (1987–1990), Imunologijos ir genetikos laboratorijos vyriausias mokslo darbuotojas (1991–2003). Mokslinę karjerą tęsė VDU: Aplinkotyros (dabar Gamtos mokslų) fakulteto Biologijos katedros docentas (nuo 1997), profesorius (nuo 2007), Molekulinės ekologijos mokslinės tiriamosios grupės vadovas (nuo 2002), vyriausias mokslo darbuotojas (nuo 2008), klasterio „Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis organizmų sąveikai ir sveikatingumui heno-sistemos lygmenyse“ vadovas (nuo 2008), Gamtos mokslų fakulteto dekanas (2010–2015), Biologijos katedros vedėjas (2000–2010 ir nuo 2015). VDU suteiktas docento (1998) ir profesoriaus (2010) pedagoginiai vardai.

Moksliniai interesai: biomedicinos mokslai, genetika, organizmų genetinis kintamumas, molekulinė ekologija bei molekulinė biologija, aukštesniųjų organizmų biotechnologija (GMO rizikos vertinimas), biotechnologijų etika. Tyrimų kryptys – parazitologija, parazito–šeimininko genetiniai ryšiai, vektorių pernešamų patogenų molekulinė diagnostika.

Vadovavo ir vykdė per 20 tarptautinių ir Lietuvos mokslinių tyrimų projektų. Vadovavo 16 sėkmingai apgintų daktaro disertacijų. VDU, Gamtos tyrimų centro, Inovatyvios medicinos centro Biologijos mokslo krypties doktorantūros programos komiteto pirmininkas (2011–2019), narys (nuo 2020), VDU, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros programos komiteto narys (nuo 2011).

Dalyvavo ir dalyvauja vertinimo komitetų ir komisijų veikloje: Studijų kokybės vertinimo centro ekspetas, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 87 „Biotechnologija“, Lietuvos mokslo premijų komisijos, Lietuvos nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos, Asociacijos „Slėnis NEMUNAS“ tarybos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ Mokslinės techninės tarybos, Genetiškai modifikuotų organizmu priežiūros komiteto prie Lietuvos Aplinkos ministerijos narys, tarptautinio GMO rizikos vertinimo komiteto ekspertas.

Žurnalo Lietuvos MA žurnalo „Biologija“ vyriausiasis redaktorius (nuo 2011), žurnalų „Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis“, Balkan Journal of Wildlife Research“ redkolegijų narys. Buvęs žurnalo „Parazitologija“ vyriausias redaktorius, „Acta Zoologica Lituanica“ redkolegijos narys. VDU Senato narys (2006–2019), VDU Tarybos narys (2016–2020).

Paskelbta per 200 straipsnių duomenų bazės „Claritive Analystics“ (h indeksas – 32) žurnaluose. Keturkalbio Ekologijos terminų aiškinamojo žodyno (2008) atsakingas redaktorius ir bendraautorius, dviejų monografijų ir 10 mokomųjų knygų (tarp jų „Bendrosios genetikos tyrimų metodai ir pratybos“ (2003), „Genetiškai modifikuoti organizmai“ (2004), ir „Genetiškai modifikuoti transgeniniai augalai : kūrimas, naudojimas, reguliavimas“ (2010) bendraautorius.

Skaitė daugiau kaip 100 pranešimų tarptautiniuose mokslo renginiuose, buvo kviestinis pranešėjas renginiuose Indijoje, Ispanijoje, JAV, Lenkijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Vokietijoje ir kitur. Rengė mokslinių tyrimų ekspedicijas Estijoje, Ispanijoje, JAV, Kazachstane, Latvijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje ir kitur.

Už darbus gyvūnų bioįvairovės tyrimuose apdovanotas Dž. Soroso stipendija (1993), paskirta valstybinė jaunojo mokslininko stipendija (1994). Už darbų ciklą „Parazitų ir jų šeimininkų genetinės įvairovės tyrimai“ paskirta Lietuvos mokslų akademijos Pranciškaus Šivickio (biologija) vardinė premija (2015).