Pradžia EN

habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys nuo 2015 m. 

1979 m. Kaliningrado universitete Biologijos fakultete įgijo biologo specialybę. Biologijos mokslų kandidatas (1984 m.), Zoologijos Institutas, Rusijos mokslų akademija, Sankt Peterburgas. Disertacijos pavadinimas „Baltijos-Baltosios jūros kryptimi migruojančių paukščių kraujo parazitai“. Biologijos mokslų daktaras (habilituotas gamtos mokslų daktaras) (1996 m.), Zoologijos Institutas, Rusijos mokslų akademija, Sankt Peterburgas. Disertacijos pavadinimas „Paukščių hemosporidijos (fauna, ekologija, evoliucija)“. Disertacijos nostrifikuotos Lietuvoje.

Mokslinių interesų kryptys: biomedicinos mokslai, zoologija, ekologija ir aplinkotyra. Parazitologija. Tyrimų kryptys – parazitų funkcijos ekosistemose ir kraujo parazitų biologinė įvairovė bei molekulinė biologija.

Skaitė pranešimus daugiau kaip 50 tarptautinių mokslinių konferencijų, simpoziumų, suvažiavimų. Buvo kviestinis pranešėjas plenarinių posėdžių metu tarptautiniuose simpoziumuose ir kongresuose, vykusiuose Jungtinėje Karalystėje, Islandijoje, Australijoje, Švedijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, JAV, Rusijoje ir kitose šalyse. Dirbo Jungtinės Karalystės, Kanados, Švedijos, Vokietijos, JAV, Rusijos, Japonijos ir kitų šalių universitetuose. Vykdė įvairius ekologinės parazitologijos tarptautinius ir Lietuvos projektus, kuriuos finansavo NATO, JAV Nacionalinė mokslo agentūra (angl. National Science Foundation), Lietuvos Valstybinis mokslo ir studijų fondas, Lietuvos mokslo taryba ir kitos organizacijos. Buvo žurnalų „Parazitologija“, „Ekologija“ ir „Acta Zoologica Lituanica“ redkolegijų narys, žurnalų „Biologija“ ir „Acta Biologica Colombiana(Kolumbija) redkolegijų narys.

1995 m. išrinktas Kvinslendo muziejaus (Australija) garbės moksliniu bendradarbiu. Yra Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys, Gamtos tyrimų centro Tarybos narys.

Svarbiausieji moksliniai darbai. Monografijos „Paukščių hemosporidijos“ (Vilnius, 1997; apdovanota 1999 m. Lietuvos mokslo premija) ir „Avian malaria parasites and other haemosporidia“ (CRC Press, Boca Raton, 2005; cituota daugiau kaip 300 kartų duomenų bazėje SCOPUS, apdovanota 2006 m. Baltijos asamblėjos premija). Parengė monografiją „Avian malaria parasites and other haemosporidia (Boca Raton, USA, 2005).

Vertingiausieji mokslinės ir technologinės veiklos rezultatai: Gamtos tyrimų centro P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje įrengta Molekulinės sistematikos ir filogeografijos laboratorija, kurioje vykdomi parazitų DNR analizės darbai. Laboratorijos įrengimui iš mano tarptautinių ir Lietuvos projektų investuota virš 140000 Eur. Kartu su bendraautoriais paskelbiau daugiau kaip 130 mokslo straipsnių, kurie paskelbti tarptautiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“. Web of Science h-indeksas, h = 31.

2005–2014 m. svarbiausi straipsniai tarptautiniuose žurnaluose:

 • Valkiūnas G., Kazlauskienė R., Bernotienė R., Bukauskaitė D., Palinauskas V., Iezhova T.A. 2014. Haemoproteus infections (Haemosporida, Haemoproteidae) kill bird-biting mosquitoes. Parasitology Research, 113(3): 1011-1018.
 • Palinauskas V., Iezhova T.A, Križanauskienė A., Markovets M.Y., Bensch S., Valkiūnas G. 2013. Molecular characterization and distribution of Haemoproteus minutus (Haemosporida, Haemoproteidae): A pathogenic avian parasite. Parasitology International, 62(4): 358-363.
 • Valkiūnas G., Kazlauskienė R., Bernotienė R., Palinauskas V., Iezhova T.A. 2013. Abortive long-lasting sporogony of two Haemoproteus species (Haemosporida, Haemoproteidae) in the mosquito Ochlerotatus cantans, with perspectives on haemosporidian vector research. Parasitology Research, 112(6): 2159-2169.
 • Palinauskas V., Križanauskienė A., Iezhova T.A., Bolshakov C.V, Jönsson J., Bensch S., Valkiūnas G. 2013. A new method for isolation of purified genomic DNA from haemosporidian parasites inhabiting nucleated red blood cells. Experimental Parasitology, 133(3): 275-280.
 • Valkiūnas G. 2011. Haemosporidian vector research: marriage of molecular and microscopical approaches is essential. Molecular Ecology, 20(15): 3084-3086.
 • Valkiūnas G., Ashford R.W., Bensch S., Killick-Kendrick R., Perkins S. 2011. A cautionary note concerning Plasmodium in apes. Trends in Parasitology, 27(6): 231-232.
 • Valkiūnas G., Iezhova T.A., Križanauskienė A., Palinauskas V., Sehgal R.N.M., Bensch S. 2008. A comparative analysis of microscopy and PCR-based detection methods for blood parasites. Journal of Parasitology, 94: 1395-1401.
 • Palinauskas V., Kosarev V., Shapoval A., Bensch S., Valkiūnas G. 2007. Comparison of mitochondrial cytochrome b lineages and morphospecies of two avian malaria parasites of the subgenera Haemamoeba and Giovannolaia (Haemosporida: Plasmodiidae). Zootaxa, 1626, 39-50.
 • Valkiūnas G., Bensch S., Iezhova T.A., Križanauskienė A., Hellgren O., Bolshakov C.V. 2006. Nested cytochrome b polymerase chain reaction diagnostics underestimate mixed infections of avian blood haemosporidian parasites: Microscopy is still essential. Journal of Parasitology, 92, 418-422.

Tarptautinių ir nacionalinių programų projektai, kuriuose dalyvauta per pastaruosius penkerius metus:

 • 2004-2010 m. JAV ir Lietuva. JAV Nacionalinė mokslo agentūra (National Science Foundation, USA: Ecology of infectious diseases: Effects of deforestation on the prevalence of blood-borne pathogens in African rainforest birds.) Projekto vadovas Lietuvoje.
 • 2007-2009. Ekosistemų vystymosi kryptys ir populiacijų filogeografijos molekuliniai tyrimai Baltijos regione. LVMSF. Projekto vadovas.
 • 2010-2015. VP1-3.1-ŠMM-07-V priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija). „Maliarinių parazitų ir jiems giminingų hemosporidijų rūšių formavimosi mechanizmai“. LMT. Projekto vadovas.

Vadovavo rengiant 5 apgintas disertacijas. 1998 m. stažavosi Oksfordo universitete (Jungtinė Karalystė), 1998 m. Liverpulio tropinės medicinos mokykloje. 2004 m. vykdė projektą San Francisko valstybiniame universitete, 2007 m. – Gamtos mokslų muziejuje (Jungtinė Karalystė). 2011 m. dirbo tyrėju ir kviestiniu lektoriumi Nihono universitete (Japonija).

Dalyvavo rengiant „Santaros slėnio“ (Gamtos tyrimų centras) strateginius dokumentus, 2002–2014 m. – Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto doktorantūros komisijos pirmininkas. 2006–20011 m. – Lietuvos mokslo premijų komisijos narys, 2011 m. – projekto Estijos mokslo taryboje recenzavimas, 2000–2014 m. – projektų Čekijos mokslo taryboje recenzavimas. JAV Nacionalinės mokslo agentūros ilgalaikės programos „Malaria Research Coordination Network“ atrankos komiteto narys (http://malariarcn.org/), projekto koordinatorius Lietuvoje.

2011–2016 m. su kolegomis iš JAV, Australijos, Švedijos vykdė JAV Nacionalinės mokslo agentūros ilgalaikė programą „Sausumos stuburinių gyvūnų hemosporidijų mokslinių tyrimų koordinavimo tinklas, JAV (Research Coordination Network for Haemosporida of Terrestrial Vertebrates). 2015–2018 m. vadovavo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamam mokslo projektui su JAV mokslininkais ,,Parazitinių pirmuonių virulentiškumo mechanizmai, su JAV mokslininkais“.