Pradžia EN

prof. dr. Vladas Vansevičius

Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys nuo 2018 m. 

1983 m. baigė Vilniaus universiteto (VU) Fizikos fakultetą ir pradėjo dirbti Fizikos institute. 1992 m. apgynė mokslų daktaro disertaciją „Daugiaspalvė elektronografinė žvaigždžių fotometrija“. 1993–1994 m. stažavosi Japonijos nacionalinėje astronomijos observatorijoje, 1997–1999 m. ir 2003–2004 m. joje ėjo profesoriaus pareigas. Nuo 2002 m. eina VU Fizikos fakulteto profesoriaus ir Fizikos instituto (dabar Fizinių ir technologijos mokslų centras) vyriausiojo mokslinio darbuotojo pareigas. 2014 m. suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.

Pagrindinė mokslinių tyrimų sritis – žvaigždžių spiečių ir galaktikų sandara bei evoliucija. Publikavo daugiau nei 120 mokslinių darbų. Vienuolikos doktorantų mokslinių darbų vadovas.

Buvo Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos narys (2002–2009 m.), Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininkas (2008–2013 m.). Nuo 2002 m. yra Tarptautinės astronomų sąjungos narys.