Pradžia EN

prof. dr. Egidijus Šarauskis

Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys nuo 2021 m.

Technologijos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijos (ŽŪA) Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto direktorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Europos žemės ūkio inžinierių asociacijos  ir Lietuvos Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) narys.

Su pagyrimu baigė Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU) Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijas (1995), Vokietijos Martin-Luther Halle-Wittenberg universitete įgijo magistro laipsnį (1997), LŽŪU apgynė technologijos mokslų srities mechanikos inžinerijos (Žemės ūkio inžinerija) mokslų krypties daktaro disertaciją (2001), atliko technologijos mokslų srities aplinkos inžinerijos krypties habilitacijos procedūrą (2009). Docento pedagoginis vardas suteiktas LŽŪU (2007), profesoriaus – Aleksandro Stulginskio universitete (ASU, 2015)

LŽŪU (nuo 2011 ASU, nuo 2019 VDU ŽŪA) Žemės ūkio mašinų katedros lektorius (2001–2003), docentas (2003–2010), profesorius (nuo 2010), Mokslo skyriaus vedėjas (2005–2018), ASU Senato narys (2011–2018), Senato pirmininko pavaduotojas (2016–2018). VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto tarybos narys (nuo 2019), parodų „Ką pasėsi....“ ir „ Sprendimų ratas...“ eksponatų vertinimo komisijos pirmininkas (2007–2018).

Mokslinių interesų sritys: žemės dirbimo technologijų inžinerija, sėjos ir pasėlių priežiūros mašinų darbo technologiniai procesai, tikslioji žemdirbystė, žemės ūkio technologinių operacijų poveikio dirvožemiui ir aplinkos užterštumui technologinis, energetinis ir aplinkosauginis vertinimas.

Mokslinių straipsnių rinkinio „Žmogaus ir gamtos sauga“ (angl. Human and Nature Safety) vyr. redaktorius. Lietuvos ir užsienio mokslo žurnalų „INMATEH – Agricultural Engineering“, „Agricultural Engineering“, „Actual Tasks on Agricultural Engineering“, „Наукові Горизонти. Scientific Horizons“, „Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering“, „ACTA Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering“, „Rural Development“ redkolegijų ir mokslinių komitetų narys, Jungtinio doktorantūros komiteto (Technologijos mokslai, Aplinkos inžinerija T 004) narys, tarptautinių mokslinių konferencijų organizacinių komitetų narys, 8 doktorantų mokslinis vadovas.

Publikavo daugiau kaip 260 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių žemės dirbimo technologijų ir sėjos mašinų klausimais (iš jų 68 str. – CA „Web of Science“ su citavimo rodikliu). Mokslo monografijos (2016), 2 vadovėlių, 7 mokomųjų knygų, 3 knygų skyrių (iš jų 2 išleistų Springer), 6 išradimų, virš 65 mokslinių pranešimų tarptautinėse konferencijose užsienyje, 60 – Lietuvoje, 39 seminaruose, 40 mokslo tiriamųjų projektų vadovas ir/arba vykdytojas. Skaitė paskaitas Vokietijos Wismaro universitete, stažavosi Austrijos, Vokietijos, Čekijos ir Belgijos universitetuose.

Įvertinimai: valstybinė jaunojo mokslininko stipendija (2003), DAAD stipendija (2004), apdovanotas LŽŪU premijomis ir diplomais mokslinių ir metodinių darbų konkursuose (2004, 2006, 2011), LR žemės ūkio ministro (2008) ir LŽŪU (2003) bei ASU rektoriaus padėkos už gerą mokslinę, pedagoginę ir aktyvią visuomeninę veiklą (2011, 2017), Švietimo mainų paramos fondo padėka už aktyvų dalyvavimą „Erasmus“ programoje ir indėlį plėtojant Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą (2012). Nominacijų „ASU metų mokslininkas“ (2014 ir 2017) laureatas. Apdovanotas ASU atminimo medaliu už nuoširdų pedagoginį ir produktyvų mokslinį darbą (2018), VDU ŽŪA Mokslo premijų konkurso I vietos laimėtojas, kartu su bendraautoriais (2020).