Pradžia EN

prof. dr. Edita Baltrėnaitė-Gedienė

Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narė nuo 2021 m.

Technologijos mokslų daktarė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Aplinkos apsaugos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja ir „Bioanglies aplinkosauginių technologijų laboratorijos“ mokslinė vadovė, VGTU Aplinkos inžinerijos mokslo krypties komiteto narė.

Su pagyrimu baigė VGTU Aplinkos apsaugos inžinerijos programos bakalauro studijas (2002) ir VGTU Aplinkos apsaugos vadybos ir švariosios gamybos programos magistro studijas anglų kalba (2004). VGTU apgynė technologijos mokslų srities Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų krypties daktaro disertaciją tema „Sunkiųjų metalų pernašos iš dirvožemio į medį tyrimai ir įvertinimas“ (2007, vadovas – prof. habil. dr. Donatas Butkus). 2010 m. suteiktas technologijos mokslų docento pedagoginis vardas, 2016 m. – technologijos mokslų profesoriaus pedagoginis vardas.

Mokslinės veiklos sritys – biogeocheminė migracija aplinkoje, biogeocheminiai ir inžineriniai barjerai.

Yra 5 Lietuvos Respublikos patentų ir 1 Europos Sąjungos patento bendraautorė. Taip pat 102 mokslinių publikacijų autorė bei bendraautorė (h-indeksas (WoS) – 12), 4 mokslo monografijų bendraautorė („Sustainable environmental protection technologies. Contaminant biofiltration, adsorption and stabilization“ (Springer, 2020), „Small bioreactors for management of biodegradable Waste“ (Springer, 2018), „The sustainable role of the tree in environmental protection technologies“ (Springer, 2016) ir „Tvarus medžio vaidmuo aplinkos apsaugos technologijose“ (Vilnius: Technika, 2016)).

ES „Klimato kaitos požiūrių neutralių ir pažangių miestų“ organizacijos narė, Aplinkos apsaugos mokslų tinklo instituto (EISN-Institute) narė, vyriausioji Honkongo Chemijos, biologijos ir aplinkos inžinerijos draugijos narė, Tarptautinių mokslų žurnalų „Journal of Environmental Engineering and Landscape Management“ ir „Environmental Modelling and Assessment“ patariamoji redaktorė. Nuo 2017 m. paskirta leidyklos „Cambridge Scholars Publishing“ Žemės ūkio ir biologijos mokslų redakcinės patarėjų grupės nare.

Stažavosi Norvegijos gyvybės mokslų universitete, Slovėnijos Josef Stefan mokslo institute, Latvijos valstybiniame medienos chemijos institute. Bendradarbiavimo ryšiai su Kinijos mokslų akademijos Urbanizuotos aplinkos institutu, Hyderbad universitetu (Indija), KU Leuven universitetu (Belgija), UNESCO-IHE vandenų tyrimų institutu (Olandija), Valstybiniu Monklair universitetu (JAV), Ilinojaus technologijos institutu (JAV), Šveicarijos federaliniu technologijos institutu Ciūriche, Helsinkio universitetu (Suomija), Valstybiniu Tomsko universitetu (Rusijos Federacija), Barselonos universitetu (Ispanija), Ankonos universitetu (Italija).

Buvo 3 tarptautinių konferencijų Australijoje, Lenkijoje, Turkijoje mokslo komiteto narė, 5 tarptautinių konferencijų sekretorė.