Pradžia EN

habil. dr. Artūras Kaklauskas

Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys nuo 2018 m. 

1984 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas), įgijo inžinieriaus statybininko specialybę. 1990 m. Dnepropetrovsko inžineriniame statybos institute įgijo technikos mokslų kandidato laipsnį (1994 m. disertacija nostrifikuota kaip technologijos mokslų daktaro). 1999 m. rugsėjo 24 d. buvo suteiktas technologijos (statybos inžinerijos kryptis) habilituoto mokslų daktaro laipsnis už disertaciją „Pastato gyvavimo proceso daugiakriterinių sprendimų sistema“. Yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedros vedėjas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, garbės daktaras.

Pagrindinės profesoriaus mokslinių tyrimų sritys: biometrinės technologijos, intelektinės sprendimų paramos sistemos, afektinė kompiuterija (angl. affective computing), užstatytos aplinkos gyvavimo procesas, daugiakriterinės analizės metodai, sumanūs namai ir miestai. Jam vadovaujant apginta 15 disertacijų.

Atspausdino 129 mokslinius straipsnius duomenų bazės „Clarivate Analytics“ (h-index – 25, citavimų skaičius – 2171) žurnaluose: „Expert systems with applications“, „Computers and Education“, „Cities“, „Applied soft computing“, „Land use policy“, „Energy and buildings“, „Engineering Applications of Artificial Intelligence“, „Ecological Indicators“, „Automation in construction“  ir kituose. 2015 m. leidykloje „Springer“ išleido monografiją „Biometric and intelligent decision making support“.

Dalyvavo daugiau kaip 60 tarptautinių projektų, iš jų 9 finansuoti Europos Sąjungos 5–7 bendrosios programos lėšomis  ir 5 – programos „Horizontas 2020“ lėšomis.

Yra tarptautinių Q1 žurnalų „Engineering Applications of Artificial Intelligence“ redaktorius ir „Ecological Indicators“ asocijuotas redaktorius.

2004 m. gavo Lietuvos mokslo premiją (kartu su E. K. Zavadsku) už 1996–2003 m. darbų ciklą „Statybos šakos modeliavimas“ (Metodai, modeliavimas, sprendimų paramos ir informacinės sistemos, internetinės technologijos, praktiniai taikymai).