Pradžia EN

Darbotvarkė ir priėmimo valandos

Vizitams pas Tarybos pirmininką prašome registruotis iš anksto e. p. info@lmt.lt. Priėmimo valandos – antradieniais ir trečiadieniais 13–15 val. (šalyje galiojant karantinui, priėmimas vykdomas nuotoliniu būdu).

Darbotvarkė:

2021-10-29

14-16

Vieša virtuali diskusija „Vietinės ir tarptautinės aplinkybės, paveikusios Lietuvos mokslo vertinimo raidą“. 

2021-10-28

15-17

Sveikinimo kalba IX edukacijos forume „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“ tema „Meninio ir kultūrinio ugdymo dialogai ateities švietimui. Kodėl mūzoms reikia advokatų?“.

2021-10-27

13.30-14.30

Susitikimas su Taivano mokslo ir technologijų ministruTsung-Tsong Wu bei Taivano atstovybės Bonoje direktoriumi prof. Yian TAI Lietuvos mokslo taryboje. 

2021-10-25

13-17

Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ pradžios renginys MO muziejuje.

2021-10-22

9-10.30

Nuotolinis susitikimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais dėl Lietuvos narystės Europos branduolinių mokslinių tyimų organizacijoje (CERN). 

2021-10-21 – 22

   9-17.30 –

10.30-13.30

Nuotolinis dalyvavimas Pasaulinės mokslinių tyrimų tarybos (angl. Global Research Council) organizuojamame 2021 m. Europos regiono susitikime. 

2021-10-20

14-14.05

Sveikinimo žodis "Lithuanian-French scientific cooperation in Horizon Europe:results and perspectives" renginyje Lietuvos mokslo taryboje. 

2021-10-20

9-9.30

Susitikimas Lietuvos mokslo taryboje su "The French National Research Agency" atstovu p. Pin.

2021-10-19

14-15

Nuotolinis susitikimas su Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje antrąja sekretore ponia Andrea Kay Swanson Lindgren. 

Įvykusios darbotvarkės