Pradžia EN

Programos mokslinių tyrimų rezultatai (pranešimai)

Pristatyta 2019 m. sausio 30 d. konferencijoje „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas: ketverių metų mokslinių tyrimų rezultatai“:

 

(1) Plynųjų kirtimų poveikis pušynų ekosistemų tvarumui ir būdai joms stabilizuoti

(2) Plynųjų kirtimų poveikis pušynų ekosistemoms ir būdai joms stabilizuoti: mokslinės praktinės rekomendacijos

Antropogeninio poveikio įtaka kai kurių Lietuvos upių ekosistemų augalų rūšių genetinei struktūrai

(1) Meteorologinių ir kitų streso veiksnių poveikis pagrindinių medžių rūšių ekofiziologinėms reakcijoms, jų gebai adaptuotis bei švelninti globalios kaitos grėsmes

(2) Lietuvos miškų augimo prognozės besikeičiančio klimato sąlygomis ir rekomendacijos tvariai miškininkystei užtikrinti

Kintančio klimato ir ūkininkavimo praktikų poveikyje naujai iškylančio javų patogeno populiacijos įvairovė ir įsitvirtinimas agroekosistemoje
Intensyvaus ūkininkavimo įtaka antibiotikams atsparių bakterijų plitimui
Vaisų ir uogų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės mechanizmai

(1) Klimato bei aplinkos kaitos poveikis agro-ekosistemoms ir rekomendacijos jų ilgalaikiam tvarumui užtikrinti

(2) Priemonės agroekosistemų ilgalaikiam tvarumui kintančio klimato sąlygomis užtikrinti: mokslinės rekomendacijos

Tvarus dirvožemių naudojimas: dabartis ir perspektyvos Lietuvoje
Vandens ekosistemos žmogui: grėsmės, būklė ir jos vertinimas, ekosistemų paslaugos
Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas