Pradžia EN

II kvietimo rezultatai

Paraiškos šiame kvietime buvo teikiamos pagal 2 uždavinius.

Iš viso gauta 17 paraiškų, atitinkamai pagal uždavinius – 4 ir 13.

Po administracinės patikros ekspertiniam vertinimui pateikta atitinkamai 4 ir 11 paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-18 patvirtino šiuos kvietimo rezultatus:

Finansuojamų projektų sąrašas