Pradžia EN

MTEP paslaugų pirkimai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 22 „Dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos mokslo taryba mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) paslaugų pirkimo procedūras vykdo pagal Tarybos pirmininko 2020 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-119 patvirtintą Lietuvos mokslo tarybos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų procedūrų vykdymo tvarkos aprašu.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros paslaugų pirkimų 2017 m. planas.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros paslaugų pirkimų 2016 m. planas.

2021 m. MTEP pirkimų planas

2023 m. MTEP pirkimų planas