Pradžia EN

Paskatinimai ir apdovanojimai

Paskatintų ar apdovanotų valstybės tarnautojų nėra.

Informacija skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.