Pradžia EN

Darbo taryba

Lietuvos mokslo tarybos darbuotojams atstovauja darbo taryba. Ji įtraukiama į Lietuvos mokslo tarybos sprendimų, susijusių su darbuotojų ekonominiais, socialiniais ir darbo klausimais, priėmimą ir veikia atsižvelgdama į visų darbuotojų teises ir interesus.

Darbo taryba veiklą pradėjo 2017 m. gruodžio 7 d. Sudėtis:

  • Darbo tarybos pirmininkė Vaiva Priudokienė (Mokslo programų skyriaus vedėja) tel. 8 676 19610, e. p. vaiva.priudokiene@lmt.lt
  • Darbo tarybos sekretorius dr. Saulius Marcinkonis (Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas) tel. 8 676 17256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt
  • Darbo tarybos narys Sergej Tkačenko (Europos Sąjungos struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyriaus finansininkas) tel. 8 604 78074, e. p. sergej.tkacenko@lmt.lt

Darbo tarybos reglamentas