Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimo statistika

2014 m. spalio 1 d. EK duomenimis:

  • Pateiktose ekspertiniam vertinimui 1671 projektų paraiškoje buvo 2058 dalyviai iš Lietuvos;
  • 320 su EK pasirašytose dotacijos sutartyse dėl projektų įgyvendinimo yra 419 dalyvių iš Lietuvos, iš kurių 28 – koordinatoriai;
  • Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose – 75,41 mln. eurų, iš jų EK skirta dotacija – 55,12 mln. eurų;
  • Vidutiniškai vienam dalyviui tenka 131,5 tūkst. eurų EK dotacijos.

Lietuvos dalyvavimo 7 BP grafiniai duomenys.

Lietuvos institucijų skaičius 7BP paraiškose ir projektuose:

Teminė sritis/veikla

Lietuvos dalyvių skaičius

Tinkamose vertinti paraiškose

Vykdytuose/ vykdomuose projektuose

Sėkmės rodiklis

Sveikata

116

27

23 %

 Maistas, žemės ūkis, žuvininkystė ir biotechnologijos

119

24

20 %

Informacinės ir ryšių technologijos

299

33

11 %

Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos technologijos

65

32

49 %

Energetika

73

24

33 %

 Aplinka (įskaitant klimato kaitą)

87

17

20 %

Transportas (įskaitant aeronautiką)

108

22

20 %

 Socioekonominiai ir humanitariniai mokslai

244

12

5 %

Kosmosas

24

10

42 %

Saugumas

74

12

16 %

JTI-ARTEMIS

5

1

20 %

JTI-FCH

1

1

100 %

IDĖJOS (EMTT)

61

0

0 %

Marie Curie veiklos

209

67

32 %

Mokslinių tyrimų infrastruktūra

33

22

67 %

MVĮ skirti moksliniai tyrimai

320

69

22 %

Žinių regionai

30

5

17 %

Mokslinių tyrimų potencialas

28

5

18 %

Mokslas visuomenėje

104

17

16 %

 Nuoseklus MT politikos vystymas

4

1

25 %

Tarptautinis bendradarbiavimas

14

2

14 %

Sintezės energija

1

0

0 %

 Branduolio dalijimasis ir  radiacinė sauga

39

16

41 %

Iš viso:

2058

419

20 %

Duomenų šaltinis: E-CORDA, 2014-10-06

Lietuvos dalyvių skaičius 7BP projektuose, dalyvių biudžetas ir EK dotacija:

Teminė sritis/veikla

Lietuvos dalyvių sk.

Dalyvių biudžetas, tūkst. eurų

EK dotacija, tūkst.eurų

Sveikata

27

6388,5

4878,7

Maistas, žemės ūkis, žuvininkystė ir biotechnologijos

24

1697,1

1291,7

Informacinės ir ryšių technologijos

33

10068,3

8148,1

Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos technologijos

32

5855,9

4368,7

Energetika

24

10218,0

4336,6

Aplinka (įskaitant klimato kaitą)

17

2770,6

2052,0

Transportas (įskaitant aeronautiką)

22

1987,2

1635,1

Socioekonominiai ir humanitariniai mokslai

12

1300,7

982,6

Kosmosas

10

700,9

518,5

Saugumas

12

1702,8

1205,0

JTI-ARTEMIS

1

91,2

15,2

JTI-FCH

1

525,7

302,3

IDĖJOS (EMTT)

0

0

0

Marie Curie veiklos

67

4903,4

4810,2

Mokslinių tyrimų infrastruktūra

22

2533,2

1899,9

 MVĮ skirti moksliniai tyrimai

69

13883,8

9825,1

Žinių regionai

5

523,7

374,3

Mokslinių tyrimų potencialas

5

5879,3

5249,6

Mokslas visuomenėje

17

2653,9

2034,1

Parama nuosekliam MT politikos vystymui

1

56,5

50,4

Tarptautinis bendradarbiavimas

2

121,3

110,3

Sintezės energija

0

0

0

Branduolio dalijimasis ir radiacinė sauga

16

1552,1

1017,5

Iš viso:

419

75414,1

55105,8

Duomenų šaltinis: E-CORDA, 2014-10-06