Pradžia EN

2019 m. Lietuvos atstovų ir ekspertų programos komitetuose posėdžių ataskaitos

Komitetas „Europos mokslo taryba; Marie Sklodowska Curie įgūdžių, lavinimo ir karjeros vystymo veiklos; Būsimos ir naujos technologijos“ 

Data

Atstovai, ekspertai

 

 

 

 

 

Komitetas „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ 

Data

Atstovai, ekspertai

 

 2019-04-10

 Jolanta Dadonienė     

 

Komitetas „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas“

Data

Atstovai, ekspertai

 

     

 

Komitetas „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“

Data

Atstovai, ekspertai

 

2019-01-25 Jolanta Šinkūnienė
2019-05-15 Jolanta Šinkūnienė

 

Komitetas „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ 

Data

Atstovai, ekspertai