Pradžia EN

2018 m. Lietuvos atstovų veiklų valdymo komitetuose posėdžių ataskaitos

Biomedicina ir molekuliniai biomokslai  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
BM1208 V. Kučinskas, VU  
BM1306 I. Ulozienė, LSMU  
BM1309 A. Martinkėnas, KU  
BM1402 R. Navakauskienė, VU  
BM1405 V. Smirnovas, VU  
     
Chemija, molekuliniai mokslai, technologijos  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
CM1301 J. Tamulienė, VU  
CM1302 J. Barkauskas, VU  
CM1307 J. Šarlauskas, VU BchI  
CM1403 A. Katelnikovas, VU  
CM1404 N. Striūgas, LEI  
CM1405 K. Aidas, VU PDF
CM1406 S. Jarmalaitė, VU  
CM1407 D. Matulis, VU BchI  
     
Žemės sistemos mokslai ir aplinkosaugos vadyba  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
ES1206 G. Stankūnavičius, VU  
ES1206 I. Dailidienė, KU  
ES1302 V. Paulauskas, ASU  
ES1306 P. Pereira, MRU  
ES1402 I. Dailidienė, KU  
ES1403 J. Šiugždaitė, LSMU  
ES1403 R. Rutkaitė, KTU  
ES1407 G. Denafas, KTU  
ES1407 J. Denafas, Soli Tek R&D  
ES1408 J. Koreivienė, GTC BI  PDF
     
Maistas ir žemės ūkis  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
FA1302 V. Juškienė, LSMU GI  
FA1304 S. Stakėnas, GTC  
FA1306 R. Rugienius, LAMMC  
FA1306 K. Ložienė, GTC  
FA1307 R. Zemeckis, ASU  
FA1308 V. Jukna, ASU  
FA1403 V. Kitrytė, KTU  
     
Miškai, jų produktai ir paslaugos  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
FP1203 J. Radušienė, GTC BI  
FP1203 O. Belova, LAMMC MI  
FP1204 R. Žalkauskas, ASU  
FP1206 J. Motiejūnaitė, GTC   
FP1206 G. Brazaitis, ASU  
FP1207 M. Kavaliauskas, ASU  
FP1301 M. Aleinikovas, LAMMC MI  
FP1303 M. Škėma, LAMMC MI  
FP1305 A. Aučina, VU  
FP1305 J. Motiejūnaitė, GTC BI  
FP1306 G. Juodeikienė, KTU  
FP1401 D. Burokienė, GTC BI  PDF
FP1403 V. Marozas, ASU  
FP1405 E. Jurkonis, VGTU  
FP1405 R. Rutkaitė, KTU  
FP1406 S. Markovskaja, GTC BI   
FP1407 D. Vaičiukynienė, KTU  
     
Informacijos ir komunikacijos technologijos  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
IC1207 T. Krilavičius, BPTI  
IC1208 R. Grigalaitis, VU  
IC1303 R. Damaševičius, KTU  
IC1304 S. Japertas, KTU  
IC1305 R. Čiegis, VGTU  PDF
IC1305 A. Lančinskas, VU  
IC1307 R. Zemblys, ŠU  
IC1402 R. Šeinauskas, KTU  
IC1406 V. Medvedev, VU  PDF
IC1408 T. Krilavičius, VDU  
     
Individai, visuomenė, kultūra, sveikata  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
IS1206 V. Pilinkaitė-Sotirovič, LSTC  
IS1208 I. Balčiūnienė, VDU  
IS1210 A. Jurgutis, KU  
IS1210 R. Erentaitė, MRU  
IS1301 D. M. Stančienė, KU  
IS1302 I. Česnienė, VU  
IS1302 A. Liausėdas, Rokiškio psichiatrijos ligoninė  
IS1303 L. Ambrozaitytė, VU  
IS1304 B. Mikulskienė, MRU  
IS1307 K. Šapoka, LKTI  
IS1308 G. Aleknonis, MRU  
IS1308 R. Matkevičienė, VU  
IS1309 P. Mierauskas, MRU  
IS1310 A. Walter, VU  
IS1311 A. Maslauskaitė, VDU  PDF
IS1311 A.V. Matulionis, LSTC  
IS1312 G. Valūnaitė Oleškevičienė, MRU  
IS1401 R. Gedutienė, KU  
IS1401 I. Balčiūnienė, VDU  
IS1402 G. Rapolienė, VU  PDF
IS1402 S. Mikulionienė, MRU  
IS1404 E. Macevičiūtė, VU  
IS1404 D. Janavičienė, KU  
IS1405 G. Širvinskienė, LSMU  
IS1406 I. Dabašinskienė, VDU  
IS1408 S. Vasarevičius, VGTU  
IS1409 J. Pivorienė, MRU  
IS1410 V. Pakalniškienė, VU  
IS1410 V. Liubinienė, KTU  
     
Medžiagos, fizika ir nanomokslai  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
MP1206 A. Ragaišienė, KTU  
MP1208 P. Bogdanovičius, VU  
MP1301 G. Juodžbalis, LSMU  
MP1301 S. Stanys, KTU  
MP1302 G. Tamulaitis, VU  
MP1303 J. Padgurskas, ASU  
MP1305 A. Džiugys, LEI  
MP1306 J. Macutkevič, VU  
MP1307 V. Kažukauskas, VU  
MP1307 J.V. Gražulevičius, KTU  
MP1308 L. Marcinauskas, KTU  
MP1308 M. Ivanov, VU  
MP1401 G. Račiukaitis, FTMC  
MP1403 R. Tomašiūnas, VU  
MP1406 V. Kažukauskas, VU  
MP1407 J. Gradauskas, VGTU  
     
Tarpdalykinė sritis  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
TD1207 J. Žilinskas, VU  
TD1207 M. Ažubalis, KTU  
TD1208 V. Grigaitienė, LEI  
TD1209 S. Olenin, KU  
TD1303 A. Paulauskas, VDU  
TD1304 E. Kubilienė, Vilniaus Kolegija  
TD1306 A. Puksas, MRU  PDF
TD1308 G. Tautvaišienė, VU TFAI  PDF
TD1309 E. Celiešienė, LDUK  
TD1401 G. Tamulaitis, VU  
TD1403 O. Kurasova, VU  
TD1404 J. Mažeikienė, InMedica klinika

 PDF, PDF

TD1405 R. Alzbutas, KTU  
TD1406 A. Jurelionis, KTU  
TD1408 A. Skaržauskienė, MRU PDF
TD1409 R. Čiegis, VGTU PDF
Strateginė mokslo politikos sritis  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
TN1301 A. Alkauskas, FTMC  
TN1301 R. Vaičekauskaitė, KU  
TN1302 N. Gudelienė, MRU  
     
Transportas ir urbanistika  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos  Ataskaita
TU1204 A. Kaklauskas, VGTU  
TU1205 R. Norvaišienė, KTU  
TU1207 V. Gribniak, VGTU  
TU1301 D. Vaičiukynienė, KTU  
TU1303 D. Mikučionienė, KTU  
TU1304 M. Marčiukaitis, LEI  
TU1304 A. Sokolov, VGTU  
TU1305 N. Valavičienė, MRU  
TU1306 A. Skaržauskienė, MRU  PDF
TU1401 D. Veteikis, VU  
TU1402 D. Bačinskas, VGTU  
TU1403 R. Bliūdžius, KTU  
TU1404 E. Smetonaitė, KTU  
TU1404 E. Gudonis, VGTU  
TU1405 A. Jurelionis, KTU  
TU1405 L. Murauskaitė, LEI  
TU1406 D. Jatulis, VGTU  
TU1407 V. Jasiūnienė, VGTU  
     
COST veiklos, kurioms netaikoma sritis (nuo 2015-10-30)  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
CA15101 T. Balkelis, LII  
CA15104 S. Japertas, KTU  
CA15104 R. Aleksiejūnas, VU  
CA15105 A. Burinskienė, VGTU  
CA15107 J. Macutkevič, VU  
CA15107 L. Marcinauskas, KTU  
CA15109 I. Matijošaitienė, KTU  
CA15109 R. Krikštolaitis, VDU  
CA15113 J. Kriaučiūnienė, LEI  
CA15114 R. Milašius, KTU  
CA15114 J. Šiugždaitė, LSMU  
CA15115 G. Denafas, KTU  
CA15115 S. Vasarevičius, VGTU  
CA15116 G. Pridotkas, NMVRVI  
CA15116 A. Stankevičius, LSMU  
CA15118 T. Baležentis, LAEI  
CA15120 P. Treigys, VU  
CA15120 J. Bernatavičienė, VU  
CA15121 D. Daunys, KU  
CA15121 M. Dagys, GTC  
CA15122 A. Maslauskaitė, VDU  
CA15122 R. Maskeliūnas, KTU  
CA15123 A. Lopata, VU  
CA15125 K. Miškinis, KTU  
CA15125 R. Grubliauskas, VGTU  
CA15126 D. Matulis, VU  
CA15126 R. Vaišnoras, LEU  
CA15127 R. Brūzgienė, KTU  PDF, PDF, PDF
CA15128 R. Lygaitis, KTU  
CA15129 D. Adlienė, KTU  
CA15130 I. Žemaitaitytė, MRU  
CA15134 V. Juškienė, LSMU  
CA15135 A. Zubrienė, VU  
CA15136 J. Sereikaitė, VGTU  
CA15137 A. Gedutis, KU  
CA15137 J. Šinkūnienė, VU  PDF, PDF
CA15138 V. Borutinskaitė, VU  
CA15138 Z. Mackevič, IMC  
CA15140 A. Lančinskas, VU  
CA15140 M. Ragulskis, KTU  
CA15202 A. Aguonis, KTU  
CA15202 R. Jakubovskis, VGTU  
CA15207 D. Janušauskienė, LSTC  
CA15208 O. Riklikienė, LSMU  
CA15212 L. Tauginienė, MRU   PDF, PDF, PDF
CA15212               E. Butkevičienė, KTU  
CA15216 V. Jankauskaitė, KTU  
CA15221 J. Melnikova, KU  
CA15221 J.Šinkūnienė, VU  PDF, PDF
CA15222 D. Krikščiūnienė, VU  
CA16102  R. Barkauskienė, VU  
CA16105  R. Kasperavičienė, KTU  
CA16105  V. Daudaravičius, BĮ UAB VTEX  
CA16206 A. G. Raišienė, MRU PDF
CA16207 A. Bunevičius, LSMU PDF, PDF, PDF
CA16109  V. Ulevičius, VMTI FTMC  
CA16110  P.P. Danilovas. KTU  
CA16111  A. Kaklauskas, VGTU  
CA16111  K. Žibas, LSTC  
CA16112  V. Smirnovas, VU  
CA16113  T. Ruzgas, KTU  
CA16114 Ž. Stasiškienė, KTU   
CA16116  G. Valiulis, ŠU  
CA16117  A. Kučinskas, VU  
CA16119  A. Žiogas, VMTI IMC  
CA16119  D. Baltriukienė, VU  
CA16121 R. Maskeliūnas, KTU  
CA16121  R. Gatautis, KTU  
CA16122  E. Adomavičiūtė, KTU  
CA16122  A. Pivoriūnas, VMTI IMC  
CA16123  L. Girdžiūtė, ASU PDF
CA16213 V. Vaitkevičius, VU  
CA16232 R. Norvaišienė, KTU PDF, PDF
CA17131 A. Strimaitienė, LII PDF
CA16107 J. Šalomskienė, KTU PDF
CA17132 M. Mačiulienė, MRU PDF
CA17122 J. Motiejūnaitė, GTC PDF
CA17132 D. Adomavičiūtė, MRU PDF
CA16027 I. Griškova-Bulanova, VU PDF
CA16121 J.Banytė, KTU PDF
CA16107 D. Burokienė, GTC PDF