Pradžia EN

2018 m. Lietuvos atstovų ir ekspertų programos komitetuose posėdžių ataskaitos

Komitetas „Europos mokslo taryba; Marie Sklodowska Curie įgūdžių, lavinimo ir karjeros vystymo veiklos; Būsimos ir naujos technologijos“ 

Data

Atstovai, ekspertai

 

2018-09-13/14

Aidas Alaburda

 

Komitetas „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ 

Data

Atstovai, ekspertai

 

2018-05-29

Jolanta Dadonienė

   

2018-01-18

Jolanta Dadonienė

 

Komitetas „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas“

Data

Atstovai, ekspertai

 

2018-06-05

Vidmantas Ulevičius

2018-03-06

Vidmantas Ulevičius

2018-09-26

Vidmantas Ulevičius

2018-12-04

Vidmantas Ulevičius

 

Komitetas „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“

Data

Atstovai, ekspertai

 

2018-01-11

Ramojus Reimeris

 

Komitetas „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ 

Data

Atstovai, ekspertai

 

2018-02-09

Arūnas Poviliūnas

       

2018-06-08

Gediminas Račiukaitis