Pradžia EN

2017 m. Lietuvos atstovų ir ekspertų programos komitetuose posėdžių ataskaitos

Komitetas „Europos mokslo taryba; Marie Sklodowska Curie įgūdžių, lavinimo ir karjeros vystymo veiklos; Būsimos ir naujos technologijos“ 

Data

Atstovai, ekspertai

 

2017-09-19/20  Remigijus Leipus
2017-04-07  Remigijus Leipus
2017-02-14 Eugenijus Butkus    

 

Komitetas „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė 

Data

Atstovai, ekspertai

 

2017-05-18  Jolanta Dadonienė
2017-02-16 Jolanta Dadonienė

 

Komitetas „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas“

Data

Atstovai, ekspertai

 

2017-05-02

Brigita Serafinavičiūtė

2017-03-08 Brigita Serafinavičiūtė
2017-03-31 Brigita Serafinavičiūtė
2017-06-01

Vidmantas Ulevičius

2017-10-06

Vidmantas Ulevičius

2017-12-05

Vidmantas Ulevičius

 

Komitetas „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“

Data

Atstovai, ekspertai

 

2017-09-19 Ramojus Reimeris
2017-03-10 Jūratė Ruzaitė

 

Komitetas „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ 

Data

Atstovai, ekspertai

 

2017-09-22 Tadas Juknevičius
2017-05-12 Gediminas Račiukaitis