Pradžia EN

2016 m. Lietuvos atstovų veiklų valdymo komitetuose posėdžių ataskaitos

PD

Biomedicina ir molekuliniai biomokslai  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
BM1201 K. Malakauskas, LSMU  
BM1201 Ž. Gudlevičienė, VU OI  
BM1202 A. Pivoriūnas, IMC  
BM1203 I. Meškienė, VU  
BM1204 A. Šileikis, VU  
BM1204 G. Barauskas, LSMU  
BM1205 G. Valušis, FTMC  
BM1208 V. Kučinskas, VU  
BM1306 I. Ulozienė, LSMU  
BM1309 A. Martinkėnas, KU  
BM1402 R. Navakauskienė, VU PDF
BM1405 V. Smirnovas, VU  
     
Chemija, molekuliniai mokslai, technologijos  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
CM1301 J. Tamulienė, VU PDF
CM1302 J. Barkauskas, VU PDF
CM1307 J. Šarlauskas, VU BchI  
CM1403 A. Katelnikovas, VU  
CM1404 N. Striūgas, LEI  PDF
CM1406 S. Jarmalaitė, VU  
CM1407 D. Matulis, VU BchI  
     
Žemės sistemos mokslai ir aplinkosaugos vadyba  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
ES1105 J. Kasperovičienė, GTC BI PDF
ES1105 R. Pilkaitytė, KU  
ES1202 J. Dvarionienė, KTU  
ES1202 M. Rimeika, VGTU  
ES1206 G. Stankūnavičius, VU  
ES1206 I. Dailidienė, KU PDF
ES1302 V. Paulauskas, ASU PDF
ES1306 P. Pereira, MRU  
ES1402 I. Dailidienė, KU PDF 
ES1403 J. Šiugždaitė, LSMU PDF
ES1403 R. Rutkaitė, KTU  
ES1407 G. Denafas, KTU  
ES1407 J. Denafas, Soli Tek R&D  
ES1408 J. Koreivienė, GTC BI PDF
     
Maistas ir žemės ūkis  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
FA1201 R. Nainienė, LSMU GI  
FA1202 A. Šipalienė, KTU  
FA1202 Ž. Lukšienė, VU  
FA1203 I. Šaulienė, ŠU  
FA1302 V. Juškienė, LSMU GI  
FA1304 S. Stakėnas, GTC  
FA1306 R. Rugienius, LAMMC  
FA1306 K. Ložienė, GTC  
FA1307 R. Zemeckis, ASU  
FA1308 V. Jukna, ASU  
FA1403 V. Kitrytė, KTU  
     
Miškai, jų produktai ir paslaugos  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
FP1103 A. Pliūra, LAMMC MI  
FP1103 V. Lygis, GTC BI  
FP1104 E. Jurkonis, VGTU PDF
FP1201 D. Mizaraitė. LAMMC, MI  
FP1202 D. Danusevičius, ASU  
FP1202 V. Baliuckas, LAMMC MI  
FP1203 J. Radušienė, GTC BI  
FP1203 O. Belova, LAMMC MI  
FP1204 R. Žalkauskas, ASU  
FP1206 J. Motiejūnaitė, GTC   
FP1206 G. Brazaitis, ASU PDF
FP1207 M. Kavaliauskas, ASU  
FP1301 M. Aleinikovas, LAMMC MI  
FP1303 M. Škėma, LAMMC MI PDF PDF
FP1305 A. Aučina, VU PDF, PDF
FP1305 J. Motiejūnaitė, GTC BI PDF
FP1306 G. Juodeikienė, KTU  
FP1401 D. Burokienė, GTC BI PDF, PDF 
FP1403 V. Marozas, ASU  
FP1405 E. Jurkonis, VGTU  PDF
FP1405 R. Rutkaitė, KTU  
FP1406 S. Markovskaja, GTC BI   
     
Informacijos ir komunikacijos technologijos  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
IC1201 V. Giedrimas, ŠU  
IC1202 G. Daunys, ŠU  
IC1207 T. Krilavičius, BPTI PDF
IC1208 R. Grigalaitis, VU  
IC1303 R. Damaševičius, KTU  
IC1304 S. Japertas, KTU  PDF
IC1305 R. Čiegis, VGTU PDFPDF
IC1305 A. Lančinskas, VU  
IC1307 R. Zemblys, ŠU  
IC1402 R. Šeinauskas, KTU PDF
IC1406 V. Medvedev, VU PDF
IC1408 T. Krilavičius, VDU  
     
Individai, visuomenė, kultūra, sveikata  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
IS1103 D. Bartušienė, VDU  
IS1103 L. Šumskas, LSMU  
IS1201 E. Gefenas, VU  
IS1202 E. Butkevičienė, KTU  
IS1202 I. Bučiūnienė, ISM VEU  
IS1203 T. Kavaliauskas, VDU  
IS1204 I. Misiūnė, MRU  
IS1206 V. Pilinkaitė-Sotirovič, LSTC  
IS1207 V. Nakrošis, VU  
IS1207 J. Bučaitė-Vilkė, VDU  
IS1208 I. Balčiūnienė, VDU  
IS1210 A. Jurgutis, KU  
IS1210 R. Erentaitė, MRU PDF
IS1301 D. M. Stančienė, KU  
IS1302 I. Česnienė, VU PDF, PDF 
IS1302 A. Liausėdas, Rokiškio psichiatrijos ligoninė  
IS1303 L. Ambrozaitytė, VU  
IS1304 B. Mikulskienė, MRU  
IS1307 K. Šapoka, LKTI  
IS1308 G. Aleknonis, MRU  
IS1308 R. Matkevičienė, VU  
IS1309 P. Mierauskas, MRU  
IS1310 A. Walter, VU  
IS1311 A. Maslauskaitė, VDU PDF, PDF
IS1311 A.V. Matulionis, LSTC  
IS1312 G. Valūnaitė Oleškevičienė, MRU PDFPDF
IS1401 R. Gedutienė, KU  
IS1401 I. Balčiūnienė, VDU  
IS1402 G. Rapolienė, VU PDF
IS1402 S. Mikulionienė, MRU PDFPDF
IS1404 E. Macevičiūtė, VU  
IS1404 D. Janavičienė, KU  
IS1405 G. Širvinskienė, LSMU  
IS1406 I. Dabašinskienė, VDU PDF
IS1408 S. Vasarevičius, VGTU  
IS1409 J. Pivorienė, MRU  
IS1410 V. Pakalniškienė, VU  
IS1410 V. Liubinienė, KTU  
     
Medžiagos, fizika ir nanomokslai  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
MP1105 R. Milašius, KTU  
MP1106 M. Milieška, LEI  
MP1201 A. Jukna, VGTU PDFPDF
MP1202 A. Kareiva, VU  
MP1204 A. Krotkus, FTMC  
MP1205 R. Petruškevičius, FTMC  
MP1205 S. Tamulevičius, KTU  
MP1206 A. Ragaišienė, KTU  
MP1208 P. Bogdanovičius, VU  
MP1301 G. Juodžbalis, LSMU  
MP1301 S. Stanys, KTU  
MP1302 G. Tamulaitis, VU  
MP1303 J. Padgurskas, ASU  
MP1305 A. Džiugys, LEI  
MP1306 J. Macutkevič, VU  
MP1307 V. Kažukauskas, VU PDF 
MP1307 J.V. Gražulevičius, KTU  
MP1308 L. Marcinauskas, KTU PDF
MP1308 M. Ivanov, VU  
MP1401 G. Račiukaitis, FTMC  
MP1403 R. Tomašiūnas, VU  
MP1406 V. Kažukauskas, VU  PDF, PDF
MP1407 J. Gradauskas, VGTU  
     
Tarpdalykinė sritis  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
TD1203 P.R. Venskutonis, KTU  
TD1204 R. Rotomskis, VU OI  
TD1206 G. Šliuževičienė, LSMU  
TD1207 J. Žilinskas, VU  
TD1207 M. Ažubalis, KTU  
TD1208 V. Grigaitienė, LEI  
TD1209 S. Olenin, KU  
TD1303 A. Paulauskas, VDU  
TD1304 E. Kubilienė, Vilniaus Kolegija  
TD1306 A. Puksas, MRU PDF
TD1308 G. Tautvaišienė, VU TFAI PDF
TD1309 E. Celiešienė, LDUK  
TD1401 G. Tamulaitis, VU  
TD1403 O. Kurasova, VU  PDF
TD1405 R. Alzbutas, KTU  
TD1406 A. Jurelionis, KTU  
TD1408 A. Skaržauskienė, MRU PDF
TD1409 R. Čiegis, VGTU  
     
Strateginė mokslo politikos sritis  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
TA1201 D. Šatkovskienė, BASNET forumas  
TA1201 V. Šidlauskienė, ŠU PDF
TN1301 A. Alkauskas, FTMC  
TN1301 R. Vaičekauskaitė, KU  
TN1302 N. Gudelienė, MRU PDF
     
Transportas ir urbanistika  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
TU1201 L. Baležentienė, ASU  
TU1203 I. Matijošaitienė, KTU  
TU1203 V. Velička, MRU  
TU1204 A. Kaklauskas, VGTU  
TU1205 R. Norvaišienė, KTU PDF
TU1207 V. Gribniak, VGTU  
TU1301 D. Vaičiukynienė, KTU PDFPDF
TU1303 D. Mikučionienė, KTU  
TU1304 M. Marčiukaitis, LEI  
TU1304 A. Sokolov, VGTU  
TU1305 N. Valavičienė, MRU  
TU1306 A. Skaržauskienė, MRU  PDFPDFPDF
TU1401 D. Veteikis, VU  
TU1402 D. Bačinskas, VGTU  
TU1403 R. Bliūdžius, KTU  
TU1404 E. Smetonaitė, KTU  
TU1404 E. Gudonis, VGTU  
TU1406 D. Jatulis, VGTU  
     
COST veiklos, kurioms netaikoma sritis (nuo 2015-10-30)  
Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
CA15101 T. Balkelis, LII  
CA15104 S. Japertas, KTU PDF
CA15104 R. Aleksiejūnas, VU  
CA15107 J. Macutkevič, VU  
CA15107 L. Marcinauskas, KTU  
CA15109 I. Matijošaitienė, KTU  
CA15109 R. Krikštolaitis, VDU PDF
CA15113 J. Kriaučiūnienė, LEI PDF
CA15114 R. Milašius, KTU  
CA15114 J. Šiugždaitė, LSMU PDFPDF
CA15115 G. Denafas, KTU  
CA15115 S. Vasarevičius, VGTU  
CA15116 G. Pridotkas, NMVRVI  
CA15116 A. Stankevičius, LSMU  
CA15118 T. Baležentis, LAEI  
CA15120 P. Treigys, VU PDF
CA15121 D. Daunys, KU  
CA15121 M. Dagys, GTC  
CA15122 A. Maslauskaitė, VDU PDF, PDF
CA15122 R. Maskeliūnas, KTU PDFPDF
CA15123 A. Lopata, VU PDF
CA15125 K. Miškinis, KTU PDF
CA15125 R. Grubliauskas, VGTU  
CA15126 D. Matulis, VU  
CA15126 R. Vaišnoras, LEU  
CA15127 R. Brūzgienė, KTU PDF, PDF
CA15128 R. Lygaitis, KTU  
CA15129 D. Adlienė, KTU  
CA15130 I. Žemaitaitytė, MRU PDF
CA15134 V. Juškienė, LSMU  
CA15135 A. Zubrienė, VU  PDF
CA15136 J. Sereikaitė, VGTU  
CA15137 A. Gedutis, KU  
CA15137 J. Šinkūnienė, VU  PDF, PDF
CA15138 V. Borutinskaitė, VU PDFPDF
CA15138 Z. Mackevič, IMC  
CA15140 A. Lančinskas, VU  
CA15140 M. Ragulskis, KTU  
CA15202 A. Aguonis, KTU PDF
CA15207 D. Janušauskienė, LSTC PDF
CA15208 O. Riklikienė, LSMU  
CA15212 L. Tauginienė, MRU  PDFPDF
CA15221 J. Melnikova, KU PDF
CA15221 J.Šinkūniene, VU PDF