Pradžia EN

2015 m. Lietuvos atstovų veiklų valdymo komitetuose posėdžių ataskaitos

Biomedicina ir molekuliniai biomokslai

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
BM1105 R. Verkauskienė, LSMU Nepateikta
BM1201 K. Malakauskas, LSMU PDF
BM1201 Ž. Gudlevičienė, VU OI Nepateikta
BM1202 A. Pivoriūnas, IMC PDF
BM1203 I. Meškienė, VU Nepateikta
BM1204 A. Šileikis, VU Nepateikta
BM1204 G. Barauskas, LSMU Nepateikta
BM1205 G. Valušis, FTMC Nepateikta
BM1208 V. Kučinskas, VU Nepateikta
BM1306 I. Ulozienė, LSMU Nepateikta
BM1309 A. Martinkėnas, KU PDFPDF
BM1405 V. Smirnovas, VU PDF

Chemija, molekuliniai mokslai, technologijos

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
CM1101 J. Liesienė, KTU Nepateikta
CM1101 A. Ramanavičius, VU Nepateikta
CM1106 R. Navakauskienė, VU Nepateikta
CM1301 J. Tamulienė, VU PDF
CM1302 J. Barkauskas, VU PDF
CM1307 J. Šarlauskas, VU BchI Nepateikta

Žemės sistemos mokslai ir aplinkosaugos vadyba

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
ES1003 A. Razinkovas-Baziukas, KU Nepateikta
ES1102 R. Alzbutas, KTU Nepateikta
ES1105 J. Kasperovičienė, GTC BI PDF
ES1105 R. Pilkaitytė, KU PDF
ES1202 J. Dvarionienė, KTU Nepateikta
ES1202 M. Rimeika, VGTU Nepateikta
ES1206 G. Stankūnavičius, VU Nepateikta
ES1206 I. Dailidienė, KU PDF
ES1302 V. Paulauskas, ASU PDF
ES1306 P. Pereira, MRU PDF
ES1402 I. Dailidienė, KU PDF
ES1403 J. Šiugždaitė, LSMU VA PDFPDF
ES1403 R. Rutkaitė, KTU PDF
ES1406 G. Denafas, KTU Nepateikta
CM1407 D. Matulis, VU BchI PDF

Maistas ir žemės ūkis

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
FA1005 G. Alenčikienė, KTU Nepateikta
FA1005 J. Liobikas, LSMU Nepateikta
FA1102 D. Ribikauskienė, LSMU GI Nepateikta
FA1104 Ž. Lukšienė, VU TMI Nepateikta
FA1201 R. Nainienė, LSMU GI PDF
FA1202 A. Šipalienė, KTU Nepateikta
FA1203 I. Šaulienė, ŠU Nepateikta
FA1302 V. Juškienė, LSMU GI Nepateikta
FA1306 K. Ložienė, GTC BI PDF
FA1306 R. Rugienius, LAMMC SDI Nepateikta
FA1307 R. Zemeckis, ASU Nepateikta

Miškai, jų produktai ir paslaugos

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
FP1004 A. Baltrušaitis, KTU Nepateikta
FP1006 K. Ukvalbergienė, KTU Nepateikta
FP1102 S. Markovskaja, GTC BI PDF
FP1103 A. Pliūra, LAMMC MI Nepateikta
FP1103 V. Lygis, GTC BI PDF
FP1104 E. Jurkonis, VGTU PDFPDF
FP1201 D. Mizaraitė. LAMMC, MI Nepateikta
FP1202 D. Danusevičius, ASU Nepateikta
FP1202 V. Baliuckas, LAMMC MI Nepateikta
FP1203 J. Radušienė, GTC BI PDF
FP1203 O. Belova, LAMMC MI Nepateikta
FP1204 R. Žalkauskas, ASU Nepateikta
FP1206 J. Motiejūnaitė, GTC  PDF
FP1206 G. Brazaitis, ASU Nepateikta
FP1207 M. Kavaliauskas, ASU PDF
FP1301 L. Sadauskienė, LAMMC MI Nepateikta
FP1303 M. Škėma, LAMMC MI PDF
FP1305 A. Aučina, VU PDFPDF
FP1305 J. Motiejūnaitė, GTC BI PDFPDF
FP1306 G. Juodeikienė, KTU Nepateikta
FP1401 D. Burokienė, GTC BI PDF
FP1403 V. Marozas, ASU Nepateikta
FP1405 E. Jurkonis, VGTU PDF
FP1405 R. Rutkaitė, KTU PDF
FP1406 S. Markovskaja, GTC BI  PDFPDF

Informacijos ir komunikacijos technologijos

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
IC1103 R. Šeinauskas, KTU PDFPDF
IC1201 V. Giedrimas, ŠU PDF
IC1202 G. Daunys, ŠU Nepateikta
IC1207 T. Krilavičius, BPTI PDFPDF
IC1208 R. Grigalaitis, VU Nepateikta
IC1303 R. Damaševičius, KTU PDF
IC1304 S. Japertas, KTU PDFPDF
IC1305 R. Čiegis, VGTU

PDFPDFPDF

IC1305 A. Lančinskas, VU MII PDFPDF
IC1402 R. Šeinauskas, KTU PDFPDF
IC1406 V. Medvedev, VU PDF

Individai, visuomenė, kultūra, sveikata

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
IS1103 D. Bartušienė, VDU PDF
IS1103 L. Šumskas, LSMU PDF
IS1106 A. Laurinavičius, VU Nepateikta
IS1201 E. Gefenas, VU Nepateikta
IS1202 E. Butkevičienė, KTU PDF
IS1202 I. Bučiūnienė, ISM VEU PDF
IS1203 T. Kavaliauskas, VDU Nepateikta
IS1204 I. Misiūnė, MRU PDFPDF
IS1206 V. Pilinkaitė-Sotirovič, LSTC Nepateikta
IS1207 V. Nakrošis, VU PDF
IS1208 I. Balčiūnienė, VDU PDFPDF
IS1210 A. Jurgutis, KU Nepateikta
IS1210 R. Erentaitė, MRU PDF
IS1301 D.M. Stančienė, KU Nepateikta
IS1302 I. Česnienė, VU PDFPDF
IS1302 A. Liausėdas, Rokiškio psichiatrijos ligoninė Nepateikta
IS1303 L. Ambrozaitytė, VU Nepateikta
IS1304 B. Mikulskienė, MRU Nepateikta
IS1307 K. Šapoka, LKTI Nepateikta
IS1308 G. Aleknonis, MRU Nepateikta
IS1308 R. Matkevičienė, VU Nepateikta
IS1309 P. Mierauskas, MRU PDF
IS1310 A. Walter, VU PDF
IS1311 A. Maslauskaitė, VDU PDFPDF
IS1311 A.V. Matulionis, LSTC Nepateikta
IS1312 G. Valūnaitė Oleškevičienė, MRU Nepateikta
IS1401 R. Gedutienė, KU PDFPDF
IS1401 I. Balčiūnienė, VDU PDF
IS1402 G. Rapolienė, VU PDFPDF
IS1402 S. Mikulionienė, MRU PDFPDF
IS1404 E. Macevičiūtė, VU Nepateikta
IS1404 D. Janavičienė, VU Nepateikta
IS1405 G. Širvinskienė, LSMU Nepateikta
IS1406 I. Dabašinskienė, VDU PDF

Medžiagos, fizika ir nanomokslai

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
MP1006 E. Norvaišas, VU Nepateikta
MP1102 A. Dementjev, FTMC FI Nepateikta
MP1103 D. Milčius, LEI PDF
MP1105 R. Milašius, KTU Nepateikta
MP1106 M. Milieška, LEI PDF
MP1202 A. Kareiva, VU Nepateikta
MP1204 A. Krotkus, FTMC PDF
MP1205 R. Petruškevičius, FTMC PDF
MP1205 S. Tamulevičius, KTU Nepateikta
MP1206 A. Ragaišienė, KTU PDF
MP1208 P. Bogdanovičius, VU Nepateikta
MP1301 G. Juodžbalis, LSMU Nepateikta
MP1301 S. Stanys, KTU Nepateikta
MP1302 G. Tamulaitis, VU Nepateikta
MP1303 J. Padgurskas, ASU Nepateikta
MP1305 A. Džiugys, LEI PDF
MP1306 J. Macutkevič, VU Nepateikta
MP1307 V. Kažukauskas, VU PDFPDF
MP1307 J.V. Gražulevičius, KTU Nepateikta
MP1308 L. Marcinauskas, KTU PDF
MP1401 G. Račiukaitis, FTMC FI Nepateikta
MP1403 R. Tomašiūnas, VU PDF

Tarpdalykinė sritis

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
TD1007 R. Vaišnoras, LEU PDF
TD1103 S. Lukoševičius, LSMU Nepateikta
TD1104 S. Šatkauskas, VDU Nepateikta
TD1104 G. Saulis, FTMC PFI Nepateikta
TD1107 P. Baltrėnas, VGTU Nepateikta
TD1203 P.R. Venskutonis, KTU Nepateikta
TD1204 R. Rotomskis, VU OI PDF
TD1206 G. Šliuževičienė, LSMU Nepateikta
TD1207 J. Žilinskas, VU Nepateikta
TD1207 M. Ažubalis, KTU Nepateikta
TD1208 V. Grigaitienė, LEI PDF
TD1209 S. Olenin, KU Nepateikta
TD1303 A. Paulauskas, VDU Nepateikta
TD1304 S. Marcinkonis, Vilniaus Kolegija Nepateikta
TD1306 A. Puksas, MRU PDF
TD1308 G. Tautvaišienė, VU TFAI PDF
TD1309 E. Celiešienė, LDUK Nepateikta
TD1401 G. Tamulaitis, VU Nepateikta
TD1403 O. Kurasova, VU PDFPDF
TD1408 A. Skaržauskienė, MRU PDF
TD1409 R. Čiegis, VGTU PDF

Strateginė mokslo politikos sritis

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
TA1201 D. Šatkovskienė, BASNET forumas PDF
TA1201 V.Šidlauskienė, ŠU Nepateikta
TN1301 A. Alkauskas, FTMC Nepateikta
TN1301 R. Vaičekauskaitė, KU PDF
TN1302 D. Serafinas, VU Nepateikta
TN1302 N. Gudelienė, MRU PDF

  Transportas ir urbanistika

Veiklos Nr. Atstovai, institucijos Ataskaita
TU1104 L. Šeduikytė, KTU Nepateikta
TU1201 L. Baležentienė, ASU PDF
TU1203 I. Matijošaitienė, KTU Nepateikta
TU1203 V. Velička, MRU PDF
TU1204 A. Kaklauskas, VGTU PDF
TU1205 R. Norvaišienė, KTU PDFPDF
TU1207 V. Gribniak, VGTU Nepateikta
TU1301 D. Vaičiukynienė, KTU PDFPDF
TU1304 M. Marčiukaitis, LEI PDFPDF
TU1304 A. Sokolov, VGTU Nepateikta
TU1306 A. Skaržauskienė, MRU PDF
TU1401 D. Veteikis, VU Nepateikta
TU1402 D. Bačinskas, VGTU Nepateikta
TU1403 R. Bliūdžius, KTU PDF
TU1404 E. Smetonaitė, KTU ASI PDFPDF