Pradžia EN

2023 m. kvietimas

Paramos už studijų rezultatus konkursui doktorantai pateikė 266 paraiškas:

Mokslų/menų sritis

 

Pateiktų paraiškų skaičius

 

Administracinės patikros reikalavimus atitikusių paraiškų skaičius

Finansuojamų paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

 

11

11

4

Socialiniai mokslai

 

59

57

12

Iš viso

 

70

68

15

Gamtos mokslai (matematikos, fizikos, chemijos, geologijos, fizinės geografijos, paleontologijos, astronomijos, informatikos mokslų kryptys)

 

48

48

10

Gamtos mokslai (biologijos, biochemijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, botanikos, zoologijos mokslų kryptys), medicinos ir sveikatos mokslai, žemės ūkio mokslai

 

68

68

14

Technologijos mokslai

 

68

68

15

Iš viso

184

184

39

Menai

12

12

3

Iš viso

266

264

58

Pateiktų paraiškų sąrašas

Ekspertiniam vertinimui teikiamų paraiškų grupės

Ekspertinio vertinimo rezultatai:

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių, scenos ir ekrano bei vaizduojamųjų menų

Gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių

Bendras finansuotų paraiškų sąrašas

Paramos dydis nustatytas 270 Eur per mėnesį.

Po ekspertinio įvertinimo nutarta paskirti paramą pagal 57 paraiškas, iš viso beveik 161 tūkst. Eur. Proporcingai administracinę patikrą perėjusių paraiškų skaičiui, humanitarinių ir socialinių mokslų bei meno doktorantų paramai skirta 49 410 Eur, gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų – 110 970 Eur.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2023 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-202 patvirtino kvietimo rezultatus:

Finansuojamų projektų sąrašai:

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių 1–2 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių 3–4 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Scenos ir ekrano bei vaizduojamųjų menų sričių 1–2 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Scenos ir ekrano bei vaizduojamųjų menų sričių 3–4 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių 1–2 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių 3–4 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Rezervinių projektų sąrašas:

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. balandžio 18 d. įsakymo V-202 pakeitimas

Rezervinių paraiškų sąrašas (aktuali redakcija)

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių 1–2 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Rezervinės paraiškos gali būti finansuojamos tik tuo atveju, jeigu būtų gautos papildomos lėšos. Rezervinių paraiškų sąrašas galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Su savo paraiškos įvertinimu pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2023 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-613 patvirtino finansuojamų paraiškų paramai už studijų rezultatus gauti 2023 metais papildomą sąrašą.