Pradžia EN

2022 m. kvietimas

Paramos už studijų rezultatus konkursui doktorantai pateikė 357 paraiškas:

Mokslų/menų sritis

Pateiktų paraiškų skaičius

Administracinės patikros reikalavimus atitikusių paraiškų skaičius

Finansuojamų paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

 

17

17

3

Socialiniai mokslai

 

70

70

10

Iš viso

 

87

87

13

Gamtos mokslai (matematikos, fizikos, chemijos, geologijos, fizinės geografijos, paleontologijos, astronomijos, informatikos mokslų kryptys)

 

75

74

11

Gamtos mokslai (biologijos, biochemijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, botanikos, zoologijos mokslų kryptys), medicinos ir sveikatos mokslai, žemės ūkio mokslai

 

90

89

14

Technologijos mokslai

 

99

99

15

Iš viso

264

262

40

Menai

6

6

2

Iš viso

357

355

55

Paramos dydis nustatytas 230 Eur per mėnesį.

Po ekspertinio įvertinimo nutarta paskirti paramą pagal 55 paraiškas, iš viso beveik 130 tūkst. Eur. Proporcingai administracinę patikrą perėjusių paraiškų skaičiui, humanitarinių ir socialinių mokslų bei meno doktorantų paramai skirta 36 800 Eur, gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų – 92 289 Eur. Parama 1–3 nuolatinių ir 1–5 ištęstinių studijų metų doktorantams skirta 12 mėnesių, 4-ųjų nuolatinių studijų metų – iki doktorantūros pabaigos.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-114 patvirtino kvietimo rezultatus:

Finansuojamų projektų sąrašai:

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių 1–2 metų nuolatinės ir 1–3 metų ištęstinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas 

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių 3–4 metų nuolatinės ir 4–6 metų ištęstinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Scenos ir ekrano bei vaizduojamųjų menų sričių 1–2 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas 

Scenos ir ekrano bei vaizduojamųjų menų sričių 3–4 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas 

Gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių 1–2 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas 

Gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių 3–4 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas 

LR Vyriausybė 2022 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 528  bazinės socialinės išmokos dydį nuo 2022 m. birželio 1 d. padidino iki 46 eurų per mėnesį. Įvertinusi bazinės socialinės išmokos padidėjimą Lietuvos mokslo taryba doktorantams, kuriems 2022 metais buvo paskirta parama už studijų rezultatus, perskaičiavo šios paramos dydį: sausio–gegužės mėnesiais – kaip numatyta Tarybos pirmininko 2022 m. sausio 14 d. įsakyme Nr. V-36 – paramos dydis skaičiuojamas 230 Eur per mėnesį, o birželio–gruodžio mėnesiais arba iki doktoranto studijų pabaigos 2022 metais – 253 Eur per mėnesį (t. y. 5,5 bazinės socialinės išmokos). Perskaičiuota parama skelbiama bendru finansuojamų paraiškų sąrašu, kur paraiškos išdėstytos pagal registracijos numerį. Lėšų skirtumas kiekvienam paramą gavusiam doktorantui bus išmokėtas iki birželio 30 d.

Rezervinių paraiškų sąrašas (aktuali redakcija)

Parama pagal rezervinių paraiškų sąrašą būtų skiriama atsiradus galimybei (papildomoms lėšoms). Apie Tarybos pirmininko sprendimu papildytą finansuojamų paraiškų sąrašą doktorantus informuos doktorantūrą vykdančios mokslo ir studijų institucijos.

Su savo paraiškos įvertinimu pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

Plačiau apie gautas paraiškas ir finansuojamus projektus skelbiama spektras.lmt.lt

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2022 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-441 patvirtino finansuojamų paraiškų paramai už studijų rezultatus gauti 2022 metais papildomą sąrašą:

Doktorantų, kuriems skirta parama už studijų rezultatus, 1 papildomas sąrašas.