Pradžia EN

2021 m. kvietimas

Paramos už studijų rezultatus konkursui doktorantai pateikė 375 paraiškas:

Mokslų/menų sritis

Pateiktų paraiškų skaičius

Administracinės patikros reikalavimus atitikusių paraiškų skaičius

Finansuojamų paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

 

30

30 

5

Socialiniai mokslai

 

97

95 

14

Iš viso

 

127

125 

19

Gamtos mokslai (matematikos, fizikos, chemijos, geologijos, fizinės geografijos, paleontologijos, astronomijos, informatikos mokslų kryptys)

 

59

 56

8

Gamtos mokslai (biologijos, biochemijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, botanikos, zoologijos mokslų kryptys), medicinos ir sveikatos mokslai, žemės ūkio mokslai

 

82

80

13

Technologijos mokslai

 

100

94 

16

Iš viso

241

230 

37

Menai

7

2

Iš viso

375

 362

58

Administracinės patikros reikalavimus atitiko 362 paraiškos. Trylika paraiškų neatitiko vieno ar daugiau reikalavimų: „Paraiškoje turi būti pateikti atitiktį reikalavimui, kad mokslo sričių doktorantai turi turėti doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų, patvirtinantys dokumentai“ (11 paraiškų), „Paraiškoje turi būti pateikti visų priimtų spausdinti publikacijų, įtrauktų į sąrašą, priėmimą spausdinti įrodantys dokumentai“ (2 paraiškos), „Kartu su paraiška turi būti pateikta pagal galiojančią formą parengta institucijos rekomendacija skirti doktorantui paramą už studijų rezultatus“ (2 paraiškos), „Institucijos rekomendacija turi turėti institucijos registracijos numerį“ (2 paraiškos), „Institucijos rekomendacija turi būti skirta doktorantui, teikiančiam paraišką (1 paraiška)“, „Institucijos rekomendacija turi būti pasirašyta institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens“ (2 paraiškos) ir nebuvo pataisytos per tam skirtą laiką.

Paramos dydis nustatytas 215 Eur per mėnesį.

Po ekspertinio įvertinimo nutarta paskirti paramą pagal 58 paraiškas, iš viso beveik 129, 7 tūkst. Eur. Proporcingai administracinę patikrą perėjusių paraiškų skaičiui, humanitarinių ir socialinių mokslų bei meno doktorantų paramai skirta 50 937 Eur, gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų – 78 726 Eur. Parama 1–3 nuolatinių ir 1–5 ištęstinių studijų metų doktorantams skirta 12 mėnesių, 4-ųjų nuolatinių studijų metų ir 6-ųjų ištęstinių studijų metų – iki doktorantūros pabaigos.

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių 1–2 metų nuolatinės ir 1–3 metų ištęstinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių 3–4 metų nuolatinės ir 4–6 metų ištęstinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Scenos ir ekrano bei vaizduojamųjų menų sričių 1–2 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Scenos ir ekrano bei vaizduojamųjų menų sričių 3–4 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių 1–2 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių 3–4 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Rezervinių paraiškų sąrašas

Parama pagal rezervinių paraiškų sąrašą būtų skiriama atsiradus galimybei (papildomoms lėšoms). Apie Tarybos pirmininko sprendimu papildytą finansuojamų paraiškų sąrašą doktorantus informuos doktorantūrą vykdančios mokslo ir studijų institucijos.

Su savo paraiškos įvertinimu pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

Doktorantų, kuriems skirta parama už studijų rezultatus, 1 papildomas sąrašas.

Doktorantų, kuriems skirta parama už studijų rezultatus, 2 papildomas sąrašas.

Doktorantų, kuriems skirta parama už studijų rezultatus, 3 papildomas sąrašas.