Pradžia EN

2020 m. kvietimas

2020 m. kvietimas: parama už studijų rezultatus

Paramos už studijų rezultatus konkursui doktorantai pateikė 371 paraišką:

Mokslų sritis

Paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

36

Socialiniai mokslai

95

Iš viso

131

Gamtos mokslai (matematikos, fizikos, chemijos, geologijos, fizinės geografijos, paleontologijos, astronomijos, informatikos mokslų kryptys)

60

Gamtos mokslai (biologijos, biochemijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, botanikos, zoologijos mokslų kryptys), medicinos ir sveikatos mokslai, žemės ūkio mokslai

93

Technologijos mokslai

82

Iš viso

235

Menai

5

Iš viso

371

Administracinės patikros reikalavimus atitiko 350 paraiškų. Dvi paraiškos neatitiko esminio reikalavimo „Paraiška pateikta lietuvių kalba“, likusios 19 neatitiko vieno ar daugiau reikalavimų: „Paraiškoje turi būti pateikti atitiktį reikalavimui, kad mokslo sričių doktorantai turi turėti doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų, patvirtinantys dokumentai“ (13 paraiškų), „Paraiškoje turi būti pateikti visų priimtų spausdinti publikacijų, įtrauktų į sąrašą, priėmimą spausdinti įrodantys dokumentai“ (6 paraiškos), „Paraiškoje neturi būti įtraukti į sąrašą tie paskelbti (priimti spausdinti) moksliniai darbai ar meno kūriniai ir paskelbti (priimti spausdinti) tyrimai, kurie buvo pateikti 2018 m. ir (ar) 2019 m. teiktoje (-se) paraiškoje (-se), pagal kurią (-ias) buvo skirta parama“ (1 paraiška),  „Kartu su paraiška turi būti pateikta pagal galiojančią formą parengta institucijos rekomendacija skirti doktorantui paramą už studijų rezultatus“ ir „Institucijos rekomendacija turi būti pasirašyta institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens“ (1 paraiška) ir nebuvo pataisytos per tam skirtą laiką.

Paramos dydis nustatytas 215 Eur per mėnesį.

Po ekspertinio įvertinimo nutarta paskirti paramą pagal 141 paraišką, iš viso 318,9 tūkst. Eur. Proporcingai administracinę patikrą perėjusių paraiškų skaičiui, humanitarinių ir socialinių mokslų bei meno doktorantų paramai skirta 117 002 Eur, gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų – 201 885 Eur. Parama 1–3 nuolatinių ir 1–5 ištęstinių studijų metų doktorantams skirta 12 mėnesių, 4-ųjų nuolatinių studijų metų ir 6-ųjų ištęstinių studijų metų – iki doktorantūros pabaigos.

Finansuojamų paraiškų sąrašai:

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių 1–2 metų nuolatinės ir 1–3 metų ištęstinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių 3–4 metų nuolatinės ir 4–6 metų ištęstinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Scenos ir ekrano bei vaizduojamųjų menų sričių 1–2 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Scenos ir ekrano bei vaizduojamųjų menų sričių 3–4 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių 1–2 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių 3–4 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Iš viso 2020 metais skirta parama už studijų rezultatus pagal mokslų ir menų sritis:

Pogrupis

Paraiškų skaičius

Grupė

1-2 nuolatinių ir 1-3 ištęstinių studijų metai

3-4 nuolatinių ir 4-6 ištęstinių studijų metai

Humanitariniai mokslai

4

10

Socialiniai mokslai

9

24

Iš viso

13

34

Gamtos mokslai

9

35

Medicinos ir sveikatos mokslai

3

7

Technologijos mokslai

12

21

Žemės ūkio mokslai

2

2

Iš viso

26

65

Scenos ir ekrano bei vaizduojamieji menai

2

1

Iš viso

41

100

Rezervinių paraiškų sąrašas

Parama pagal rezervinių paraiškų sąrašą būtų skiriama atsiradus galimybei (papildomoms lėšoms). Apie Tarybos pirmininko sprendimu papildytą finansuojamų projektų sąrašą doktorantus informuos doktorantūrą vykdančios mokslo ir studijų institucijos.

Su savo paraiškos įvertinimu pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

Doktorantų, kuriems skirta parama už studijų rezultatus, papildomas sąrašas.