Pradžia EN

IV kvietimo konkurso rezultatų apibendrinimas

Paraiškas teikti buvo galima 2012 m. spalio–lapkričio mėnesiais. Vyko trys konkursai:

  1. Humanitarinių ir socialinių mokslo sričių paraiškų;
  2. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių paraiškų;
  3. Projektų, skirtų bendradarbiauti su JAV mokslininkais, paraiškų.

Iš viso buvo pateikta 348 paraiškos. Po administracinės patikros išsamiajam ekspertiniam vertinimui pateikta 327 paraiškos, kurias, kaip vykdančiosios institucijos, pateikė 29 mokslo ir studijų institucijos.

Konkursas
Pateiktų paraiškų skaičius
Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, skaičius
Projektų vykdytojų skaičius
Vykdančiųjų institucijų skaičius
1-asis 90 88 340 19
2-asis 251 233 1232 23
3-asis 7 6 35 5
Iš viso: 348 327 1607 -

Mokslininkų grupių projektų IV kvietimo ekspertinio vertinimo eiga:

Pasibaigus gautų paraiškų administracinei patikrai, Tarybos komitetai sudarė ekspertų grupes. Jas patvirtino Tarybos valdyba. Kiekvienoje ekspertų grupėje paraiškas vertino Lietuvos ir užsienio ekspertai. Paraiškų vertinimas vyko 2 etapais. Grupių vadovai kiekvienai paraiškai vertinti paskyrė po 3 grupės ekspertus, kurie elektroninėje sistemoje užpildė individualaus vertinimo anketas. Užbaigus pirmąjį vertinimo etapą vyko ekspertų grupės posėdžiai. Juose dalyvaujantys grupės ekspertai susipažino su individualiais kiekvienos paraiškos vertinimais, juos aptarė ir priėmė bendrą sprendimą dėl kiekvienos paraiškos bei jas sureitingavo. Atsižvelgiant į ekspertų grupės vertinimo išvadas, dėl kurių buvo sutarta ekspertų grupės posėdžio metu, vienas iš ekspertų grupės narių užpildė apibendrinamąją kiekvienos paraiškos vertinimo anketą. Susipažinę su savo paraiškos vertinimu, projekto vadovai, kurie pastebėjo jų projektų vertinimo klaidas, galėjo pateikti savo pastabas. Dėl paraiškų vertinimo galutinių išvadų buvo kolegialiai nuspręsta išnagrinėjus pateiktas pastabas. Tarybos komitetai apsvarstė ekspertų grupių išvadas ir pateikė siūlymą Tarybos pirmininkui dėl finansuojamų ir rezervinių projektų:

Konkursas
Finansuojama projektų
Vidutinis konkursas
Įrašyta į rezervinį sąrašą
1-asis 21 4,2 12
2-asis 51 4,5 6
3-asis 2 3 0
Iš viso: 74 3,9 18

1-ąjį konkursą laimėjusiems projektams skirta iš viso 5466,1 tūkst. Lt, iš jų 2013 metais – 1944,0 Lt; 2-ąjį konkursą laimėjusiems projektams skirta iš viso 16382,1 tūkst. Lt, iš jų 2013 metais – 5589,9 tūkst. Lt; 3-ąjį konkursą laimėjusiems projektams skirta iš viso 666,5 tūkst. Lt, iš jų 2013 metais – 207,1 tūkst. Lt.

Iš viso IV kvietimo konkursus laimėjusiems 74 projektams 2013–2014 m. skirta ~ 27,44 mln. Lt, iš jų 2013 metais – ~ 7,74 mln. Lt.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas įsakymais patvirtino šiuos konkurso rezultatus: