Pradžia EN

Konkursų rezultatai

 2020 m. kvietimas „Kultūros paveldas, tapatybės ir perspektyvos: atsakas į besikeičiančias visuomenes"

Kvietime „Kultūros paveldas, tapatybės ir perspektyvos: atsakas į besikeičiančias visuomenes"  (angl. Cultural Heritages, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies) iš viso buvo gauta 90 paraiškų, iš kurių 14 – su Lietuvos dalyviais. Atlikus tarptautinį ekspertinį  paraiškų vertinimą nuspręsta finansuoti 6 projektus, viename iš jų – partneris iš Lietuvos (Vytauto Didžiojo universitetas). Finansuojamų projektų sąrašas.

2017 m. programos „Besikeičianti aplinka“ kvietimas

Programos „Besikeičianti aplinka“ (angl. Changing Environments) paraiškų konkurso kvietime iš viso buvo gautos 42 paraiškos, iš kurių 5 – su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis. Atlikus tarptautinį ekspertinį  paraiškų vertinimą nuspręsta finansuoti 5 projektus. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tarp finansuojamų projektų partnerių nėra. Finansuojamų projektų sąrašas.

2014 m.  programos „Heritage Plus“ kvietimas

Programos „Heritage Plus“ kvietime iš viso buvo gautos 352 trumposios paraiškos. Iš jų – 16 paraiškų pateikta kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis: 12 paraiškų yra idėjų ir projektų įgyvendinimo partnerės, 4 – projektų (idėjų) koordinatorės. Teikti išsamiąsias paraiškas buvo pakviestas 61 konsorciumas, vieno iš jų koordinatorius – Lietuvos mokslo ir studijų institucija. Atlikus tarptautinį ekspertinį paraiškų vertinimą nuspręsta finansuoti 15 projektų. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tarp finansuojamų projektų partnerių nėra. Finansuotinų projektų sąrašas.

2013 m. bandomasis (pilotinis) kvietimas

Bandomajame (pilotiniame) kvietime buvo gautos 89 paraiškos, iš jų – 7 paraiškos pateiktos kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis. Atlikus tarptautinį ekspertinį vertinimą finansuoti nuspręsta 10 projektų, viename iš jų – partneris iš Lietuvos (Vilniaus dailės akademija). Finansuojamų projektų sąrašas.