Pradžia EN

Informacinis renginys 2019 m. studentų vasaros praktikų vykdytojams

2019-07-18 Lietuvos mokslo taryba Registracija vyksta iki 2019-07-15

Lietuvos mokslo taryba atrinko 183 Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamus studentų vasaros praktikos projektus. Tikimasi, kad šių vasaros praktikų metu studentai įgis mokslinės praktikos patirtį, kurią vėliau galės pritaikyti tiriamojoje veikloje. Naujus projektų vykdytojus kviečiame į informacinį renginį, kuriame supažindinsime su šių projektų administravimu, išlaidų tinkamumo reikalavimais, mokėjimo prašymų teikimo specifika ir aptarsime kitus susijusius klausimus.

Renginys skirtas mokslo ir studijų institucijų projektų administratoriams ir finansininkams, atsakingiems už studentų vasaros praktikų projektų administravimą:

Informacinis renginys vyks liepos 18 d. Lietuvos mokslo taryboje (Mažoji salė, Gedimino pr. 3, Vilnius). Renginio pradžia – 9:30 val. Informacinio renginio programa.

Maloniai prašome registruotis iki liepos 15 d. 16:30 val

Projektai finansuojami pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Registracija jau baigta!