Pradžia EN

Pratęsiamas paraiškų gauti ES fondų finansavimą 2019 metų studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu vertinimas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į tai, kad paraiškų gauta už didesnę, nei skirta kvietimui teikti paraiškas lėšų sumą, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316, 127 punktu, 30 dienų pratęsia paraiškų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuoti 2019 metų studentų mokslinius tyrimus laisvu nuo studijų metu naudos ir kokybės vertinimą. Rezultatus numatoma skelbti iki 2019 m. spalio 16 d.

Kvietimas Nr. 16 teikti paraiškas skelbtas 2019 m. balandžio 26 d. finansuoti studentų mokslinius tyrimus laisvu nuo studijų metu skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti mokslinę kvalifikaciją.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

Studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu paraiškų konkursai rengiami ir projektai vykdomi vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“.