Pradžia EN

Patvirtintas Valstybės profesorių programos aprašas, Lietuvos mokslo taryba rengiasi skelbti paraiškų konkursą

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai patvirtino 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (Valstybės profesorių programa) projektų finansavimo sąlygų aprašą. Lietuvos mokslo taryba vienintelį šios programos paraiškų konkursą atlikti tarptautinio lygio mokslinius  tyrimus 2020–2023 m. skelbs š. m. rugsėjį.

Pagal šį aprašą numatoma finansuoti užsienio profesorių į Lietuvą pritraukimo projektus, siekiant, kad patyręs mokslininkas Lietuvoje ne tik atliktų mokslinius tyrimus, bet ir padėtų suformuoti naują mokslinių tyrimų kryptį ir tyrėjų branduolį tokiems moksliniams tyrimams vykdyti.

Paskelbus paraiškų konkursą, jas bus galima teikti 60 dienų. Kvietimas teikti paraiškas bus skelbiamas ES investicijų portale www.esinvesticijos.lt ir Lietuvos mokslo tarybos svetainėje www.lmt.lt. Paraiškos bus vertinamos iki 90 dienų nuo kvietime numatyto paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Paraiškas vertins tarptautiniai ekspertai, todėl paraiškos bus teikiamos dviem kalbomis: lietuvių kalba – Bendrai ES lėšomis finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (DMS), anglų kalba – Lietuvos mokslo tarybos konkursinių paraiškų teikimo, paraiškų ir ataskaitų vertinimo, administravimo ir projektų vykdymo sistemoje junkis.lmt.lt.

Projektams numatyta skirti 5,7 mln. eurų. Jų trukmė – nuo 36 mėn., bet ne ilgesnė nei iki 2023 m. rugsėjo mėn. Projektus administruos Lietuvos mokslo taryba.

Informaciją apie Valstybės profesorių programą teikia ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus vedėja Eglė Miltakienė tel. +370 604 76394, e. p. egle.miltakiene@lmt.lt.