Pradžia EN

Metinėje Lietuvos studentų mokslinėje konferencijoje pažintis su nauja jaunųjų tyrėjų karta

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Beveik pusantro šimto Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų šiais mokslo metais vykdė mokslinius tyrimus. Motinos vaizdas šiuolaikinio jaunimo sąmonėje, pieno produktų saugos ir tvarumo didinimas, nitrerginių nervinių skaidulų paplitimas nervo klajoklio šaknelėse, efektyvus biomasės panaudojimas bioenergetikoje – tai tik kelios temos, kuriomis domisi jaunoji tyrėjų karta ir kurias pristatys tradicinėje studentų mokslinių pasiekimų konferencijoje.

2018–2019 mokslo metais konkursų būdu atrinktus mokslinius tyrimus laisvu nuo studijų metu ir vadovaujant patyrusiam mokslininkui vykdė 141 studentas. Iš jų 64  rezultatus pristatys mokslinėje konferencijoje. Programoje numatyti 44 žodiniai pranešimai ir 20 – stendinių pranešimų.

Šie moksliniai projektai yra ne tik paskatinimas prie tradicinės stipendijos, bet ir galimybė akademiniam jaunimui realizuoti savo mokslines idėjas, įgyti praktikos atliekant mokslinius tyrimus laboratorijose, susipažinti su mokslininko karjeros perspektyvomis ir pasirengti vykdyti mokslius tyrimus.

Moksliniuose darbuose studentai taikė mokslinius metodus ir siekė atskleisti pasirinktas mokslinių tyrimų temas: „Simono Vaišnoro „Žemčiūga teologiška“ (1600) kalba ir santykis su šaltiniais“, „Blogos prognozės ūmios mieloidinės leukemijos naujų terapinių galimybių tyrimas“, „Sieros lydymo krosnies kietų atliekų patvarumas hidroterminėmis sąlygomis“, „In vivo pelių modelio, skirto piktybinių navikų augimo / gydymo stebėjimui, kūrimas“, „Rekombinantinių ir natyvių gram-teigiamųjų bakterijų ureazių taikymo biomineralizacijoje bei žemės ūkyje tyrimai“, „Naviko lizės sindromo ir hiperleukocitozės sukeltų komplikacijų rizika vaikams, kuriems diagnozuojama ūminė limfoblastinė leukemija“, „Bioatsaku pagrįstas žalumyninių daržovių auginimas uždarų sistemų daržininkystėje“, „Vegetacijos periodo rodiklių skirtinguose žemėnaudos tipuose vertinimas naudojant palydovinius duomenis“ ir daug kitų.

Metinėje konferencijoje studentai turi galimybę susipažinti, kokius mokslinius tyrimus atlieka kolegos, užduoti klausimus pranešimų autoriams, pasidalinti patirtimi ir pabendrauti tarpusavyje. Konferencija vyks birželio 12 d. – išsamesnė informacija.

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai mokslinius tyrimus laisvu nuo studijų metu atlieka Europos Sąjungos fondų lėšomis Lietuvos mokslo tarybos administruojant veiklą „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“. Lietuvos mokslo taryba konkursus finansuoti šiuos projektus rengia nuo 2007 metų.