Pradžia EN

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dalyvauti COST veiklose.

Paraišką gali teikti pareiškėjas kartu su pareiškėjo institucija.
Paraiškos gali būti teikiamos tik toms COST veikloms, kurios yra patvirtintos COST aukšto lygio pareigūnų posėdyje ir kurių COST veiklos valdymo komitete Lietuva atstovo neturi arba turi tik vieną kitos nei pareiškėjo institucija atstovą (įskaitant ir veiklos koordinatorių). Vykdomų COST veiklų sąrašas.

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt/.
Kartu su paraiška teikiamas pareiškėjo institucijos raštas.

Paraiškos priimamos nuolatos. Paraiškų vertinimas organizuojamas ne rečiau, kaip keturis kartus per metus. Apie numatomas vertinimo sesijas skelbiama Tarybos svetainės naujienų skiltyje.

Lietuvos atstovų dalyvavimo Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (COST) veiklose tvarkos aprašas (2019-07-17 įsakymas Nr. V-388).
Daugiau apie COST.

Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Laura Kostelnickienė tel. +370 676 17 398, el. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt.

Atgal