Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimo „Horizonte 2020“ statistika

 

2019 m. kovo 13 d. EK duomenimis (668-ių Kvietimų rezultatai):

Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 2151 programos  „Horizontas 2020“ paraišką, kuriose buvo 2694 pareiškėjai iš Lietuvos, iš jų 675 – teikė paraiškas kaip koordinatoriai (31,4 %); 

357 dalyviai iš Lietuvos pateko į finansuotinų paraiškų sąrašą, iš kurių 57 – koordinatoriai (koordinatorių sėkmės rodiklis – 8,44%);

289-se su EK pasirašytose dotacijos sutartyse dėl projektų įgyvendinimo yra 361 dalyvis iš Lietuvos, iš kurių 55 – koordinatoriai. Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose – 62,735 mln. eurų, iš jų EK skirta dotacija – 45,211 mln. eurų. Vienam dalyviui vidutiniškai tenka 125,2 tūkst. eurų EK dotacija;

Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 13,25 %, o pagal EK skirtas lėšas – 8,67 %;

Daugiausiai partnerysčių „Horizonto 2020“ projektuose Lietuva turi su Vokietija (670), Italija (615), Prancūzija (612), Ispanija (522) ir Didžiąja Britanija (426). Tarp kaimyninių šalių daugiausiai partnerysčių su Lenkija (193), ženkliai mažiau su Latvija (88) ir Estija (77).

Grafiniai duomenys:

Lietuvos institucijų skaičius „Horizonto 2020“  paraiškose ir finansuotinų paraiškų sąraše:

(pajuodinti po 3 aukščiausi rezultatai stulpelyje)

Teminė sritis/veikla

Lietuvos dalyvių skaičius

Pokytis (lyginant su paskutiniu duomenų atnaujinimu)

Tinkamose vertinti paraiškose

Finansuotinų paraiškų sąraše

Sėkmės rodiklis (proc.)

1. Pažangus mokslas

 

 

 

 

1.1 Europos mokslo taryba

40

1

2.50 %

-

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

72

4

5.56 %

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

487

50

10.27 %

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

23

11

47.83 %

-

2. Pramonės lyderystė

 

 

 

 

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

278

38

13.73 %

2.2 Nanotechnologijos

50

5

10.00 %

-

2.3 Naujos medžiagos

14

3

21.43 %

2.4 Biotechnologijos

13

0

0.00 %

-

2.5 Pažangi gamyba

58

6

10.34 %

-

2.6 Kosmoso technologijos

34

10

29.41 %

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0.00 %

-

2.8 MVĮ instrumentas

133

16

12.03 %

3. Visuomenės iššūkiai

 

 

 

 

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

179

12

6.70 %

-

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

116

23

19.83 %

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

294

47

15.99 %

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

125

34

27.20 %

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

77

13

16.88 %

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

222

21

9.46 %

-

3.7 Saugios visuomenės

126

14

11.11 %

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

89

10

11.24 %

-

5. Mokslas visuomenėje

170

16

9.41 %

6. Cross-theme

37

2

5.41 %

7. Euratomas (2014-2018)

52

20

38,46 %

 

 

 

 

 

Iš viso

2694

357

13.25

Duomenų šaltinis: E-CORDA, 2019-03-13

 

Atkreipiame dėmesį, kad dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ statistiniai duomenys yra skelbiami bei viešai prieinami ir programos „Horizontas 2020“ Finansavimo ir konkursų portale naudojantis įrankiu DashBoard, tačiau EK nurodo, kad galimi neženklūs šių duomenų skirtumai, lyginant su E-CORDA duomenimis.

Taip pat kviečiame susipažinti su EK skelbiama apibendrinta  Lietuvos dalyvavimo Horizontas 2020 programoje statistika bei programos “Horizontas 2020” įgyvendinimo 2014-2016 m. statistika.