Pradžia EN

Išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų tyrėjų bei mokslo vadybininkų vizitai (LINO LT)

Europos Sąjungos fondų investicijų projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ lėšomis finansuojami tyrėjų ir mokslo vadybininkų vizitai tarptautiniams ryšiams plėtoti. Projekto LINO LT tikslas – skatinti Lietuvos mokslo tarptautiškumą stiprinant šalies tyrėjų ir mokslo vadybininkų gebėjimus dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei inovacijų srities programose.

LINO LT paraiškų konkursai rengiami kiekvienai vizitų kategorijai atskirai, kelių kategorijų vizitų paraiškos priimamos nuolatos (žr. kvietimų teikti paraiškas sąlygas).

LINO LT vizitai:

  • Lietuvos tyrėjų išvykos, kurių tikslas – dalyvauti tarptautinių projekto partnerių paieškos renginiuose užsienyje ir (ar) konsultuotis tarptautinių MTEP bei inovacijų srities paraiškų konkursų klausimais;
  • galimų užsienio partnerių mokslininkų vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas ar valstybinius mokslinių tyrimų institutus susipažinti su Lietuvos tyrėjais ir jų institucijų techninėmis galimybėmis (laboratorijomis, mokslo centrais ir pan.);
  • Lietuvos mokslo vadybininkų išvykos į mokslo projektus finansuojančias užsienio institucijas ar mokslo įstaigas, nuolat laiminčias tarptautinius MTEP bei inovacijų srities konkursus, stiprinti mokslo vadybininkų gebėjimus administruoti MTEP bei inovacijų srities projektus ir dalyvavimą tarptautinėse programose.

Su parama susiję dokumentai:

Lietuvos mokslo taryba šiuos konkursus rengia vykdydama Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektą Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-0001 „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“.

 


Informaciją teikia Ugnė Dragūnaitė tel. 8 676 45 759, e. p. ugne.dragunaite@lmt.lt