Pradžia EN

Elektroniniai ištekliai

spektras.lmt.lt  Konkursinių paraiškų, vykdomų ir vykdytų projektų sąvadas
junkis.lmt.lt Konkursinių paraiškų teikimo, paraiškų ir ataskaitų vertinimo, administravimo ir projektų vykdymo sistema 

vieversys.lmt.lt 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų elektroninė mokslo (meno) veiklos ataskaita (duomenų teikimo ir vertinimo sistema)
mokslas.lmt.lt/institucijos  
mokslas.lmt.lt Mokslo ir studijų institucijų 2003–2008 m. mokslinės, meninės ir susijusios veiklos paveldo duomenų bazė „Lietuvos mokslo potencialas“ (archyvas)
EDB užsiregistravusiems  Ekspertų duomenų bazė (EDB), kurioje pateiktais duomenimis naudojamasi atrenkant ekspertus vertinimui, todėl registruotiems vartotojams suteikiamas vartotojo vardas ir slaptažodis duomenims nuolat antaujinti ir papildyti
EDB norintiems užsiregistruoti
db.lmt.lt/lt/perziura/disertacijos

Disertacijų gynimų DB (ieškoti, įvesti duomenis, peržiūrėti)

db.lmt.lt/lt/perziura/pareigos-konkursai

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų konkursų eiti pareigas DB (ieškoti, įvesti duomenis, peržiūrėti)

www.lituanistikadb.lt Duomenų bazė „Lituanistika“ – atvirosios prieigos lituanistikos tyrimų rezultatų ir sklaidos infrastruktūra, skirta atrinkti kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistinius mokslinius tyrimus ir kaupti humanitarinių ir socialinių mokslų kūrinius, kurių tyrimo objektas – Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. 
www.lino.lmt.lt Lietuvos mokslo ryšių biuro Briuselyje LINO tinklalapis, kuriame skelbiama informacija apie LINO funkcijas ir veiklą, Lietuvos tyrėjams aktualius renginius, skirtus vystyti tarptautinį bendradarbiavimą ir dalyvauti Europos Sąjungos mokslo finansavimo programose, ir kitos Europos mokslinių tyrimų erdvės naujienos.