Pradžia EN

Konkursinio finansavimo paraiškų ir ataskaitų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašai

Konkursams teikiamas paraiškas ir finansuotų mokslinių tyrimų ataskaitas vertina ekspertai, jų sąrašai skelbiami kas dveji metai, Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuotuose vertinimuose dalyvavę ekspertai – po kiekvieno konkurso. 

 

Paralelinių laboratorijų programos 2019 m. gruodžio 18 d. kvietimo paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

Valstybės profesorių programos 2019 m. rugsėjo 27 d. kvietimo paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

2019 m. kvietimo „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu

2019 m. kvietimo „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“ paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

2018 m. kvietimo „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“ paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

2018 m. kvietimo Mokslinių idėjų mainų, mokslinių išvykų paraiškų naudos ir kokybės vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

2017 m. kvietimo Mokslinių idėjų mainų, mokslinių išvykų paraiškų naudos ir kokybės vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

Ekspertų, atlikusių ekspertinį vertinimą 2017–2018 metais, sąrašas

Parengta 2019-03-25

2017 m. Aukšto lygio MTEP (SMART) paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

2017 m. Aukšto lygio MTEP paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

2017 m. Podoktorantūros stažuočių paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

 

Aukščiau pateikti .PDF dokumentai yra atidaromi nemokama „Adobe Reader“ programa.