Pradžia EN

Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas

  Referentė, vyriausioji specialistė Audronė Ašmontienė
+370 618 72953
audrone.asmontiene@lmt.lt
 

208 kab.

Komiteto pirmininkė
dr. Justina Poškienė
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra
justina.poskiene@if.vu.lt

IŠSAMIAU

 

 

habil. dr. Tamara Bairašauskaitė
Lietuvos istorijos instituto XIX amžiaus istorijos skyrius
tamara.bairasauskaite@if.vu.lt, bairasauskaite@istorija.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Darijus Beinoravičius
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės institutas
dabein@mruni.eu

IŠSAMIAU

dr. Mintautas Gutauskas
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos institutas
mintautas.gutauskas@fsf.vu.lt

IŠSAMIAU

dr. Liutauras Kraniauskas
Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centras
liutauras.kraniauskas@gmail.com

IŠSAMIAU

prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedra
giedre.mickunaite@vda.lt

IŠSAMIAU

dr. Aidas Perminas
Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedra
aidas.perminas@vdu.lt

IŠSAMIAU

dr. Saulius Pivoras
Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedra
saulius.pivoras@vdu.lt

IŠSAMIAU

prof. dr. Jelena Stankevičienė
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Finansų inžinerijos katedra
jelena.stankeviciene@vgtu.lt

IŠSAMIAU

dr. Jolanta Šinkūnienė
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas
jolanta.sinkuniene@flf.vu.lt

IŠSAMIAU

 

 

dr. Mikas Vaicekauskas
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyrius
mikas@llti.lt

IŠSAMIAU