Pradžia EN

MTEP paslaugų pirkimai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 772, Lietuvos mokslo taryba mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) paslaugų pirkimo procedūras vykdo pagal Tarybos pirmininko 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-286 patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų taisykles (taisyklių atitaisymas).

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros paslaugų pirkimų 2017 m. planas.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros paslaugų pirkimų 2016 m. planas.