Pradžia EN

Konkursų rezultatai

„HERA“ ir „NORFACE“ programų jungtinis kvietimas „CHANCE“

Kvietimo temos:

  1. „Kultūros transformacijos skaitmeniniame amžiuje“ (angl. Cultural Transformations in the Digital Age)
  2. „Skaitmeninimas ir socialinė transformacija“ (angl. Digitalisation and Social Transformation)

Tarptautiniam paraiškų teikimo konkursui buvo pateiktos 366 paraiškos, iš jų – 48 su Lietuvos dalyviais. Atlikus tarptautinį paraiškų vertinimą buvo nutarta finansuoti 26 projektus, iš jų – 3 su Lietuvos dalyviais.

Finansuojamų projektų su Lietuvos dalyviais sąrašas

Visas finansuojamų projektų sąrašas

HERA „Viešosios erdvės“ 

Kvietimas teikti paraiškas buvo skelbtas 2017 m. Pagal jį buvo pateikta 217 trumpųjų paraiškų, antrajam etapui, t. y. teikti išsamiąsias paraiškas buvo pakviesti 78 konsorciumai, kuriuose buvo 5 dalyviai iš Lietuvos. Finansavimas skirtas 20 tarptautinių projektų, juose Lietuvos. Iš jų 34 paraiškos pateiktos kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis. Antrajam etapui, teikti išsamiąsias paraiškas buvo pakviesti 100 konsorciumų, kuriuose buvo 5 dalyviai iš Lietuvos. Finansavimas buvo skirtas 18 projektų. Tarp finansuojamų projektų dalyvių Lietuvos institucijų nebuvo.

HERA „Praeities taikymai“ 

Kvietimas teikti paraiškas buvo skelbtas 2014 m. Pagal jį buvo pateiktos 605 trumposios paraiškos. Iš jų 34 paraiškos pateiktos kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis. Antrajam etapui, teikti išsamiąsias paraiškas buvo pakviesti 100 konsorciumų, kuriuose buvo 5 dalyviai iš Lietuvos. Finansavimas buvo skirtas 18 projektų. Tarp finansuojamų projektų dalyvių Lietuvos institucijų nebuvo.

HERA „Kultūrų sankirtos“

Kvietimas teikti paraiškas buvo skelbtas 2012 m. Pagal jį buvo pateiktos 593 trumposios paraiškos. Iš jų 36 paraiškos pateiktos kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis. Teikti ilgąsias paraiškas buvo pakviesti 89 konsorciumai. Iš jų 7 pateikė paraiškas su partneriais iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Finansavimas buvo skirtas 18 projektų. Tarp finansuojamų projektų dalyvių Lietuvos institucijų nebuvo.