Pradžia EN

Europos inovacijų ir technologijų institutas (EIT)

Europos inovacijų ir technologijų institutas (angl. European Institute of Innovation & Technology, toliau - EIT) yra nepriklausoma ES įstaiga, tapusi neatsiejama ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ dalimi.

 EIT veiklos tikslas - skatinti inovacijas visoje Europoje, integruojant verslą, švietimą ir mokslinius tyrimus ir ieškant būdų, kaip spręsti neatidėliotinus pasaulinius uždavinius.

Naujoje plataus užmojo EIT 2021-2027 m. strategijoje, kurios biudžetas siekia 3 mlrd. eurų, daugiausia dėmesio skiriama keturiems pagrindiniams elementams, atspindintiems Europos inovacijų poreikius ir padėsiantiems klestėti didžiausiai Europos inovacijų ekosistemai. Tai yra:

  • EIT žinių ir inovacijų bendrijų (ŽIB) (angl. Knowledge and Innovation Community (KIC)) poveikio stiprinimas. ŽIB visoje Europoje vykdo įvairią inovacijų ir verslumo veiklą - nuo verslumo ugdymo, inovacijomis grindžiamų mokslinių tyrimų projektų iki verslo kūrimo ir spartinimo paslaugų.
  • Aukštojo mokslo inovacinių gebėjimų stiprinimas įgyvendinant EIT HEI iniciatyvą , kurios tikslas- aukštojo mokslo inovacinių gebėjimų stiprinimas, siekiant padėti aukštojo mokslo institucijoms mokyti inovacijų ir verslumo, skatinant šias institucijas stiprinti savo gebėjimus ir plėtoti konkrečius veiksmus, kad padidėtų jų poveikis.
  • Žinių ir inovacijų bendrijų poveikio regionams didinimas stiprinant inovacijų ekosistemą, įtraukiant daugiau aukštojo mokslo institucijų, įmonių ir mokslinių tyrimų organizacijų, rengdamas regionines informavimo strategijas, stiprinant sąsajas su Sumanios specializacijos strategija, kuria siekiama skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, sudarant sąlygas kiekvienam regionui nustatyti ir plėtoti savo konkurencinius pranašumą.
  • Naujų EIT ŽIB steigimas. EIT taip pat plės savo ekosistemą ir inovacijų paramą naujiems sektoriams, kurdamas naujas EIT ŽIB.

Šiuo metu veikia devynios EIT žinių ir inovacijų bendrijos, iš kurių kiekviena skirta konkrečiam pasauliniam uždaviniui:

EIT veikia visoje Europoje. EIT regioninė inovacijų sistema (EIT RIS) yra programa, kuria siekiama, kad kuo daugiau organizacijų visoje Europoje pasinaudotų EIT bendruomenės darbo vaisiais ir dalyvautų jos veikloje. EIT RIS tikslas – didinti novatoriškumą tuose Europos regionuose, kurie dar nebendradarbiauja su EIT ir jo inovacijų bendrijomis. EIT RIS į didžiausią Europos inovacijų bendriją padeda įtraukti įmones, universitetus, mokslinių tyrimų laboratorijas ir suinteresuotąsias organizacijas.

EIT CAMPUS - tai internetinė platforma, kurioje galima rasti daugiau kaip 250 kursų EIT bendruomenės nagrinėjamose teminėse švietimo, tvarumo, verslumo, technologijų, žiedinės ekonomikos inovacijų srityse. Kursai skirti vidurinių mokyklų moksleiviams (pagal EIT projektą Girls Go Circular), aukštųjų mokyklų studentams (pagal EIT Label programas), aukštojo mokslo institucijoms (EIT HEI iniciatyva). Profesionaliems besimokantiesiems skirti įvairūs EIT neakivaizdiniai kursai ir seminarai bei tikslinės įgūdžių ugdymo programos, įskaitant naująją EIT Deep Tech Talent Initiative ir European Battery Alliance Academy.

Naudingos nuorodos:

EIT siūlomos galimybės

EIT naujienos 

EIT naujienlaiškiai

Kontaktai pasiteiravimui: NCP Donata Pečiukėnienė, donata.peciukeniene@lmt.lt, 8 684 03 242.