Pradžia EN

Misijos

Misijos – tai Europos Sąjungos (ES) įsipareigojimas spręsti tokius didžiausius mūsų pasaulio iššūkius, kaip kova su vėžiu, prisitaikymas prie klimato kaitos, mūsų vandenynų apsauga, gyvenimas ekologiškesniuose miestuose ir sveiko dirvožemio bei maisto užtikrinimas.

Misijos yra neatskiriama 2021–2027 m. programos „Europos horizontas“ dalis.

Kiekviena misija – veiksmų visuma, apimanti mokslinių tyrimų projektus, politikos priemones ar net teisėkūros iniciatyvas, telkianti ES, nacionalinius ir vietos išteklius, įtraukianti piliečius ir siekianti išmatuojamo tikslo, kurio nebūtų galima pasiekti individualiais veiksmais. Vykdant misijas bus siekiama spartesnio Europos atsigavimo bei Europos žaliojo kurso, Europos kovos su vėžiu plano ir darnaus Europos vystymosi tikslų įgyvendinimo.

Misijų sritys: 

Norite daugiau sužinoti apie šią misijų sritį? Susisiekite su šios srities NCP Laura Pėkiene, tel. 8 604 76131, e. p. laura.pekiene@lmt.lt; Sigita Auvertin (Bagdonienė), sigita.bagdoniene@lmt.lt, tel. 8 608 90647. 

ES miestų misijos informacinis lapas

Norite daugiau sužinoti apie šią misijų sritį? Susisiekite su šios srities NCP Gintauta Žemaitiene, tel. 8 608 90645, e. p.  gintauta.zemaitiene@lmt.lt

Norite sužinoti daugiau apie šias misijų sritis? Susisiekite su šios srities NCP Laura Pėkiene, tel. 8 604 76131, e. p. laura.pekiene@lmt.lt.

Norite sužinoti daugiau apie šias misijų sritis? Susisiekite su šios srities NCP Laura Pėkiene, tel. 8 604 76131, e. p. laura.pekiene@lmt.lt..

Norite sužinoti daugiau apie šią misijų sritį? Susisiekite su Justyna Lučinska, tel. 8 604 76180, e. p. justyna.lucinska@lmt.lt 

Kvietimai:

Programos:

Naudinga informacija: 

Europos Komisijos renginių informacija: