Pradžia EN

Pristatyta mokslinių publikacijų platforma „Open Research Europe“

Data 2021-04-15 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos

Europos Komisija pristatė atvirosios prieigos mokslinių publikacijų platformą „Open Research Europe“, suteikiančią galimybę skelbti programos „Horizontas 2020“ (o ateityje – programos „Europos horizontas“) mokslinių tyrimų rezultatus. Šioje platformoje mokslinės publikacijos skelbiamos nedelsiant – taip užtikrinant atvirojo mokslo principų laikymąsi vykdant programos „Horizontas 2020“ finansuojamus mokslinius tyrimus. Platformoje paskelbtos mokslinės publikacijos atvirai ir skaidriai recenzuojamos kviestinių mokslininkų.

Open Research Europeplatformoje gali būti skelbiamos įvairių mokslinių sričių publikacijos, susijusios su programoje „Horizontas 2020” vykdytais moksliniais tyrimais. Svarbu tai, kad teikiamos mokslinės publikacijos turi būti originalios. Mokslinių publikacijų skelbimas „Open Research Europeplatformoje nėra privalomas – tai alternatyvi mokslinių publikacijų skelbimo paslauga, finansuojama Europos Komisijos. Mokslinės publikacijos, paskelbtos šioje platformoje, tenkina visus atvirosios prieigos reikalavimus, numatytus programose „Horizontas 2020“ ir „Europos horizontas“.

Išsamesnė informacija apie „Open Research Europe“ platformą pateikiama žemiau. Jei kiltų daugiau klausimų, kviečiame kreiptis į NCP.

Publikacijų platforma „Open Research Europe

Europos Komisijos pranešimas dėl „Open Research Europe“ platformos